Psycholoog pediatrie

Functieomschrijving

Als psycholoog op de afdeling pediatrie sta je in voor: 


• Het opzetten van psychosociale screenings (oa KIPEO en suïcidescreening, …) ten einde een accuraat inzicht te krijgen in de specifieke noden van de patiënt en zijn omgeving 
• Het begeleiden van de patiënt en zijn omgeving bij opname en ontslag, gedurende het verblijf, de behandeling ifv de pathologie
• Het doorverwijzen van patiënten indien nodig
* Contacten leggen om nazorg te installeren, alsook telefonisch nazorg bieden bij uitzonderlijke pathologie
• Het begeleiden van patiëntengroepen bij specifieke thematiek
* Multidisciplinaire zorgpaden uitwerken en uitvoeren (obstipatie, huilbaby, eetstoornissen, suïcide…)
• De emotionele en psychologische opvang, ondersteuning en begeleiding verzorgen van familie en naasten
• Het uitvoeren en uitwerken van specifieke projecten en procedures
• Het werken aan een goede zelfzorg/zelfredzaamheid van de patiënt
• Het deelnemen aan specifieke werkgroepen
• Deelname aan dienstoverschrijdende psychologische interventies 
• Het subjectief en objectief observeren van gedrag van de patiënt (kind & omgeving) en de rapportage hierrond
• Het opzetten van transmurale samenwerkingen
• Het mutidisciplinair samenwerken met artsen, verpleegkundigen, diëtisten, kine, spelbegeleidster, …
• De intervisie organiseren/opzetten rond een patiëntencasus
• Het verzorgen van psycho-educatie
• Het sensibiliseren van andere zorgverleners (via infosessies, opleidingen,coachings, …)


Profiel

• in het bezit van een diploma master in de psychologische wetenschappen
• goede kennis van MS Office toepassingen
• stel je in alle omstandigheden professioneel op
• sterk analytisch en probleemoplossend vermogen
• is leergierig ingesteld
• werkt nauw samen met collega's, artsen en andere betrokkenen
• bent zelfbewust
• neemt verantwoordelijkheid op
• sterk empatisch vermogen

Aanbod

• een gevarieerde functie in een boeiende omgeving
• een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur