Nachtverpleegkundige locomotorische revalidatie (loco 2)

Functieomschrijving

Als verpleegkundige locomotorische revalidatie (loco 2) binnen campus De Mick help je de patiënt bij activiteiten die verband houden met zijn/haar dagelijkse lichaamsverzorging, voedsel- en vochtopname, uitscheiding, mobiliteit en het aanbieden van een veilige omgeving.
Je voert verpleegtechnische- en medisch gedelegeerde handelingen correct uit. Je verstrekt de nodige informatie ten aanzien van patiënt en zijn familie omtrent zijn verblijf in de instelling. Je werkt mee aan de revalidatie in een interdisciplinaire samenwerking.
Je wordt mee ingeschakeld in het interne reanimatieteam (RRT) op campus De Mick, die instaat voor het beantwoorden van oproepen door ter plaatse te interveniëren.


Profiel

• diploma verpleegkunde + visum
• basiskennis PC en MS Office-toepassingen
• empathie
• sterk inlevingsvermogen
• respect
• discretie
• flexibiliteit
• leergierig
• verantwoordelijk
• gericht op samenwerken


Aanbod
• een contract onbepaalde duur, 19u/week of
• een vervangingscontract van bepaalde duur 19u/week
(ingaand januari 2020, 1 maand in dagdienst om nadien 9 maanden te werken in nachtdiensten)
• een boeiende functie binnen onze revalidatie campus De Mick