Medewerker dienst minimale ziekenhuisgegevens

Functieomschrijving

Als medewerker dienst minimale ziekenhuisgegevens verwerk je medische patiëntengegevens zodat de verplichte formaliteiten vervuld zijn om een optimale financiering te bekomen.

Als MG-MZG-codeerder sta je in voor:
• gegevens uit het patiëntendossier (met name diagnoses en ingrepen) omzetten naar
ICD-10 BE-codes 
• het analyseren van data via software
• het bevragen van de arts met als doel een zo correct mogelijke codering en een optimaal aantal verantwoorde ligdagen te bekomen
• anomalieën optimaliseren en corrigeren
• het opvolgen van nieuwe regelgeving en van publicaties van de overheid in verband met het coderen in ICD-10-BE, vb. de FAQ ICD-10-BE van de FOD VVVL

  
Profiel

• ICD-10 BE (International Classification of Disaeses) opleiding gevolgd hebben of bereid zijn deze te volgen
• goede algemene IT-kennis, inclusief MS Office toepassingen en internetopzoekingen
• een basiscursus anatomie,fysiologie en pathologie gevolgd hebben (medisch secretaresse, verpleegkundige, kinesitherapeut, ...)
• bereid zijn om continu bij te scholen
• constructief omgaan met veranderingen

• initiatief/autonomie
• gericht op samenwerken
• resultaatgericht
• probleemoplossend en analytisch denken
• nauwkeurig
 
 
 
Aanbod

• een uitdagende functie
• behoud van relevante anciënniteit
• een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
• jobtime minimum 60% (indien tewerkstelling meer dan 50% is thuiswerk mogelijk)