Kwaliteitscoördinator Laboratorium fertiliteit

Functieomschrijving

In deze functie zorg je voor het optimaal functioneren van de dienst fertiliteit (bank voor menselijk lichaamsmateriaal (mlm) en zorgprogramma) zodat de strategische en afdelingsdoelstellingen gerealiseerd worden. Je waakt er over dat de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening gegarandeerd is en beantwoordt aan de wettelijke vereisten en voorschriften.

Je neemt volgende rollen op :

Leidinggeven

 • het instaan voor de aanwerving, inwerking, coaching, opleiding en opvolging van de toegewezen laboranten en medewerkers
 • het opmaken en opvolgen van het personeelskader
 • het voorbereiden en uitvoeren van waarderingsgesprekken
 • het bepalen en opvolgen van opleidingsplan (jaarlijkse bij- en nascholing, inwerking) van de toegewezen laboranten en medewerkers van het laboratorium fertiliteit

Coördineren en faciliteren

 • het overleg plegen met andere afdelingen en disciplines in het kader van afstemming ten einde de efficiëntie te doen toenemen
 • in overleg met leidinggevenden en verantwoordelijke artsen en klinisch biologen, het initiëren en opvolgen van samenwerkingen intern en extern aan het AZ Klina
 • het opvolgen van de correcte navolging van Service Level Agreements met derden

Kwaliteitsbewaking binnen het Zorgprogramma Fertiliteit en Bank voor Menselijk Lichaamsmateriaal

 • het voortdurend opvolgen van relevante internationale, nationale en regionale wetgeving, regelgeving  en wetenschappelijke ontwikkelingen
 • het opstellen, implementeren en opvolgen van procedures en kwaliteitsprocessen volgens de wetten en normen in verband met : 
  • de naleving van de normen omtrent kwaliteit en veiligheid van de medewerkers, specifiek ivm de bank voor mlm, het Zorgprogramma Fertiliteit en algemene kwaliteitsnormen van het ziekenhuis
  • het beheer (opstellen, revisie en periodieke evaluatie) van het kwaliteitshandboek in het documentbeheersysteem
  • het beheer van het auditbeleid (met inbegrip van de nodige testen en classificaties van de luchtkwaliteit van de cleanrooms) voor de bank mlm en het Zorgprogramma Fertiliteit en het uitvoeren van audits
  • het uitwerken van de noodzakelijke procedures omtrent kwaliteitsprocessen en verbeteracties die voortvloeien uit interne en externe audits
 • het organiseren van permanente opleiding aan de medewerkers van de bank voor mlm en het zorgprogramma fertiliteit in kwaliteitsborging en kwaliteitsnormen, specifiek over de bank voor mlm en algemene kwaliteitsnormen van het ziekenhuis
 • het beheer van het register van de bank voor mlm in functie van de vrijgave en het gebruik van materialen en de kwaliteit en volledigheid van de registraties
 • het aanleveren van de relevante kwaliteitsdata aan de betrokken medewerkers, de beheerder/coördinator van het Zorgprogramma, de clusterverantwoordelijken en de directie
 • het voorbereiden van de jaarlijkse activiteitenverslagen van de bank voor mlm
 • het overleggen met externe kwaliteitsverantwoordelijken van andere fertiliteitscentra, het team Kwaliteit van AZ Klina, Ziekenhuishygiëne en de Kwaliteitscoördinator van het Klinisch labo


P
rofiel

 • Master in bio(medische) wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring
 • ervaring in een laboratorium fertiliteit is een troef
 • kennis van de werking van een ziekenhuis
 • goede kennis van MS Office toepassingen
 • stressbestendig
 • resultaatgericht
 • grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
 • probleemoplossend en analytisch vermogen
 • kritisch denken

Aanbod

 • een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 • behoud relevante anciënniteit