Kinesitherapeut campus De Mick

Functieomschrijving


Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het revalidatieplan bij personen met neurologische of locomotorische problematiek.
Je neemt een uitgebreide anamnese af en voert een gericht klinisch onderzoek uit. Op basis van correct klinisch redeneren formuleer je in overleg met de revalidatie-arts en het multidisciplinaire team revalidantgerichte doelstellingen. Aan de hand hiervan stel je individuele trainingsprogramma’s op. Je past daarbij doelgericht kinesitherapeutische technieken en handelingen toe, afgestemd op de behoeften en mogelijkheden van de patiënt en volgens de meest evidence based kinesitherapeutische richtlijnen. Je evalueert de voortgang, bespreekt deze met het multidisciplinaire team en stuurt bij waar nodig. Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de kinesitherapeutische zorgen. 
Tot slot beheer je de administratieve gegevens, toestellen, materialen en documentatie.

Profiel

• je bent in het bezit van een erkend diploma kinesitherapie, met voorkeur specialisatie neurologie of musculoskeletale
• je hebt een RIZIV-nummer en bent toegetreden tot de conventie
• je bent dynamisch en beschikt over een enthousiaste persoonlijkheid
• je bent stressbestendig, werkt efficiënt en je kan flexibel omgaan met veranderingen
• je kan zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team werken en hierbij streef je steeds naar kwaliteitsvolle zorg

Aanbod

• arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (70%) met mogelijkheid tot tijdelijke uitbreidingen, dit kan ingaan vanaf 1 maart 2021
• enthousiaste en geëngageerde werksfeer in een multidisciplinair team