Hoofdverpleegkundige mobiele equipe

Functieomschrijving

Als hoofdverpleegkundige van de mobiele equipe sta je in voor :

coördinatie
• instaan voor het toewijzen van verpleegkundigen op basis van de zorgvraag 
• aanspreekpunt zijn voor hoofdverpleegkundigen, clustermanagers, wacht verpleging, ... in verband met het inzetten van de equipe
• zorgen voor de efficiënte organisatie van de equipe : werkt voorstellen uit, implementeert en volgt ze op.

leidinggeven
• het coachen, informeren en evalueren van de medewerkers
• deelnemen aan het selectieproces voor nieuwe medewerkers en hun opleiding en onboarding verzorgen
• zorgen voor een optimale bezetting en correcte planning 

kwaliteitsbewaking
• bewaken van de juiste toepassing van regelgeving, wetgeving en procedures
• vertegenwoordigen van de afdeling op overleg op verschillende niveaus 
• meten, interpreteren en rapporteren van resultaten

Profiel

• diploma bachelor verpleegkunde en kaderopleiding en/of master in de verpleegkunde, of bereid deze te behalen
• probleemoplossend en analytisch denken 
• voelt zich verantwoordelijk voor alle aspecten van zijn taken en resultaatsgebieden  
• blijft doelgericht en efficiënt handelen bij druk en in onverwachte omstandigheden
• kan zich vlot aanpassen aan de de specifieke situatie met het oog op het bereiken van zijn doelstellingen
• signaleert opportuniteiten/verbetervoorstellen en neemt initiatief daartoe 
• denkt en handelt professioneel in alle omstandigheden 
• kan kritisch denken en is oplossingsgericht 
• is respectvol, empatisch en kan actief luisteren 
• is integer en diplomatisch 
• kan afdelings-overschrijdend denken


Aanbod

• een gevarieerde functie met dagelijkse contacten met alle verpleegafdelingen
• behoud van relevante anciënniteit
• een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur