Directeur Zorg

Functieomschrijving

• Samen met de algemeen directeur en je collega directieleden sta je in voor de dagelijkse leiding en de uitbouw van de strategische visie van de organisatie.
• Je werkt mee aan de ontwikkeling en implementatie van de zorgstrategie en de langetermijndoelstellingen.
• Je houdt de vinger aan de pols wat betreft opportuniteiten in de sector en je stimuleert de implementatie van
nieuwe concepten.
• Je staat in voor de organisatie, opvolging en coördinatie van de verpleegkundige en paramedische activiteiten.
• Je stuurt het departement zorg aan op een gestructureerde en projectmatige manier.
• Je bouwt een positieve werkrelatie op met alle stakeholders en je vertegenwoordigt het ziekenhuis op het vlak van zorg in externe overlegorganen.
• Je rapporteert aan de algemeen directeur.

Profiel

• Minimaal een diploma bachelor in de verpleegkunde of vroedkunde, aangevuld met een diploma master in de verpleegkunde en vroedkunde, management en beleid van de gezondheidszorg of een gelijkwaardige opleiding. 
• Ervaring in de directe patiëntenzorg en in het operationeel en/of strategisch management van een zorgdepartement.
• Duidelijke, creatieve visie op zorgverlening. 
• Bruggen bouwen, enthousiasmeren en een inspirerende en doelgerichte aanpak. 
• Vlotte en loyale teamspeler in het directiecomité.
• Sterk in communiceren, coachen en delegeren.


Aanbod

• Een motiverend werkklimaat en ruimte voor eigen inbreng en persoonlijke ontwikkelingskansen. 
• Voltijdse functie van onbepaalde duur met een marktconforme verloning, gecombineerd met extralegale voordelen.