Biotechnieker

Functieomschrijving

Als biotechnieker waak je over het behoud van het prestatievermogen van de medische uitrustingen, over hun aanpassing, over het overeenstemmen met de van kracht zijnde wetten en reglementeringen en over hun veiligheid zodat de kans op ongelukken en de tijd waarin het materiaal niet beschikbaar is verminderd wordt.  Je volgt de wettelijke keuringsplichten op en staat in voor het uitvoeren.

Je neemt volgende verantwoordelijkheden op :

1. Onderhoud
preventief uitvoeren en opvolgen van de onderhoudsvoorschriften
uitvoeren (of volgt externen op) van de nodige controles, volgens de aanbevelingen van de leverancier en/of wettelijke verplichtingen 
• risicoanalyse van de medische uitrustingen
• beheer van de onderhoudscontracten

2. Herstelling
• over gaan tot de uitvoering van herstellingen van de medische apparatuur : analyseren van het probleem, herstellen en doorgeven van de bestellingen van de noodzakelijke stukken
• ifv de technische mogelijkheden en het tijdsbestek evalueren van de noodzaak om het herstel intern of extern te laten uitvoeren
• opvolgen van de door de externe firma’s te realiseren herstellingen
• uitvoeren van dringende herstellingen aan medische apparatuur

3. Andere
• aanbevelingen en uitleg geven aan de gebruikers van de apparatuur
• ondersteuning en hulp bieden bij het opstarten van nieuwe materiaal
• de inventaris van materiaal (historiek, herstellingen en garanties) beheren
• analyseren van de behoeften (opstellen van KPI's), onderzoek doen naar technische verbeteringen en naar de optimalisatie van de kosten, bestellingen doorgeven en  het materiaal coderen

4. (wettelijke) keuringen
• op basis van wetgeving of richtlijnen (vb  JCI, eisenkaders, …) een schema (flowchart) opstellen
• het begeleiden en opvolgen van de keuring
• indien nodig en mogelijk het uitvoeren van de keuring
• het in dienst stellen van de toestellen
dit betekent o.a. :
-het beheer en de opvolging doen van de (wettelijke) keuringen
-de administratie verzorgen (Ultimo)
-de inventarisatie verzorgen van de aanwezige toestellen

Allerlei
• deelnemen aan Interne Interventie Ploeg (IIP) en Omgaan met agressie ploeg (OMA)
• ad hoc problemen oplossen
• deelname aan de 24-uren permanentie

 
Profiel

• bachelor- of masterdiploma in een technische richting (industrieel ingenieur elektromechanica, elektrotechniek,...)
• kennis van medische installaties en de daaraan verbonden veiligheidsvoorschriften en procedures
• goede kennis MS Office-toepassingen
• leergierig
• nauwkeurig werken
• stressbestendig
• planning en organisatie
• resultaatgericht
• sterk probleemoplossend en analytisch denken
• verantwoordelijk
• gericht op samenwerken
• klantgericht
 

 
Aanbod

• een gevarieerde functie in een hoogtechnologische omgeving
• een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur