Bewakingsagent

Functieomschrijving

Als bewakingsagent(e) ben je fysisch aanwezig in publieke diensten en gangen van het ziekenhuis. Je observeert, informeert, maakt bezoekers en patiënten wegwijs en komt tussen bij verstoring van de orde. Je maakt deel uit van de Interne Interventie Ploeg (brandbestrijding en andere scenario’) en Oma-ploeg (aanloop naar agressie of agressie). Je verleent ondersteuning bij crisissituaties (verdachte personen, strafbare feiten, dringende interventies, ...). Na overleg met je leidinggevende handel je volgens de richtlijnen en bevoegdheden om tot een oplossing te komen. Bij eventuele tussenkomst van externe firma's zorg je voor de begeleiding. 
Je bewaakt de veiligheid door het uitvoeren van regelmatige controlerondes (brandveiligheid, parking, bezoekuren, rookbeleid, afsluiten toegangen/ramen/deuren na de interne afsluiting 's avonds, ...) volgens de bestaande procedures binnen en buiten de gebouwen van het ziekenhuis. Je verzorgt de administratieve opvolging van deze taken in het dagelijkse logboek. Je maakt een rapport op na een interventie en maakt verslagen van de uitgevoerde taken. Daarnaast kan je ingezet worden voor een aantal logistieke taken (bv. het begeleiden van patiënten naar een afdeling, het wegbergen van kleding van een net opgenomen patiënt,...).

Profiel

• in het bezit van secundair diploma (TSO of ASO)
• voldoen aan alle aanstellingsvoorwaarden van een interne bewakingsagent zoals bepaald door FOD Binnenlandse Zaken – afdeling Private Veiligheid, o.a. in het bezit van een wettelijk diploma: Algemeen Bekwaamheidsattest Bewakingsagent 
• in het bezit van een attest goed en zedelijk gedrag
• beschikt over goede PC-vaardigheden (MS Office-toepassingen) 
• gaat respectvol om met anderen
• houdt rekening met de gevoelens, behoeften en wensen van anderen;
• kan kritisch denken en maakt de juiste keuzes; 
• voelt zich verantwoordelijk voor alle aspecten van zijn taken en resultaatsgebieden en wil voortdurend zijn eigen prestaties verbeteren;  
• straalt vertrouwen en rust uit; 
• reageert rustig, daadkrachtig en constructief op onaangepaste reacties, verbale agressie en provocaties; 
• is diplomatisch en geduldig
• blijft doelgericht en efficiënt handelen bij (sterke) druk en in onverwachte omstandigheden;

Aanbod

• een gevarieerde functie met vele sociale contacten
• behoud van relevante anciënniteit
• een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
• jobtime : minimum halftijds (deeltijds of voltijds)