Begeleidingsverpleegkundige urologische oncologie

Functieomschrijving

Je staat in voor de begeleiding en coaching van patiënten met een nieuwe of gekende diagnose van een urologische tumor:

het aanspreekpunt zijn voor de patiënt, zijn omgeving en zorgverleners, voor problemen m.b.t. het specifieke zorgdomein binnen de tumorgroep, zowel intra- als extramuraal
emotionele ondersteuning bieden aan de patiënt en zijn naaste omgeving doorheen gans het traject vanaf diagnose tot en met nabehandelingen of bij herval of progressie
begeleiden van de patiënt in de motivatie en de praktische aspecten voor onderzoeken en ingrepen en/of behandelingen.
informatie verstrekken en instaan voor educatie van de patiënt, zijn omgeving en andere zorgverleners omtrent ingrepen, behandelingen, mogelijke neveneffecten,  het ziekteverloop, de ziekenhuisopname, de nazorg, eventuele wond- en/of stomazorg ,…
oog hebben voor de specifieke noden van de patiënt en zo nodig tijdig doorverwijzen naar andere zorgverleners

Je staat in voor de zorgcoördinatie van de aan jou toegewezen patiënten :
actieve deelname aan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen: MOC, patiëntenbespreking op afdeling, psychosociaal overleg e.a.
instaan voor informatieoverdracht aan externe betrokken partijen bij de zorg
instaan voor de coördinatie van afspraken en behandelingen van de patiënt

Je neemt een actieve rol op in de deskundigheidsbevordering binnen het vakdomein:
• tinstaan voor de eigen permante opleiding en deskundigheidsbevordering
opmaken en up-to-date houden van infobrochures voor de patiënt en zijn omgeving
verrichten van specifieke verpleegtechnische zorgen (stomazorg, wondzorg, inspuitingen,… )
kennis en vaardigheden omtrent de specifiek verpleegaspecten binnen het zorgdomein overdragen aan collega verpleegkundigen
• stroomlijnen van het zorgpad i.f.v. de patiëntenzorg (diagnose, therapie en nazorg) en dit in samenwerking met alle betrokken zorgverleners
bijdragen aan projecten en initiatieven ter verbetering van de zorgverlening en de ontwikkeling van richtlijnen rond specifieke thema’s binnen het vakdomein
uitschrijven en up-to-date houden van procedures en protocollen over de zorgverlening

Profiel

verpleegkundige, ervaring in de urologische heelkunde of oncologie is een pluspunt
basiskennis MS Office toepassingen
empathie
flexibiliteit
leergierig
professionalisme
gericht op samenwerken
stressbestendig
kritisch denken

Aanbod

• een nieuwe, uitdagende en boeiende functie
• deeltijdse arbeidsovereenkomst (50%) van bepaalde duur (vervangingsovereenkomst)