Begeleider psychiatrische afdeling

Functieomschrijving

Als begeleider of socio-therapeut bied je kwalitatieve zorg op sociaal, psychisch en lichamelijk vlak aan een toegewezen groep psychiatrische patiënten :

• onthalen en begeleiden van nieuwe patiënten, (hetero)anamnese afnemen
• voeren van begeleidingsgesprekken met de patiënt
• organiseren van opvang in noodsituaties voor patiënt, familie en omgeving
• geven en begeleiden van groepstherapie
• bewaken van het algemeen comfort van de patiënt
• creëren van een optimaal klimaat voor de patiënt door hen structuur in hun omgeving aan te bieden
• opvolgen van de naleving van contracten
• observeren van verbale en non-verbale signalen van de patiënt en de artsen hierover informeren
• stimuleren van de autonomie van de patiënt
• bemiddelen bij conflicten en tussenkomen in crisissituaties (OMA, isolatie, preventie zelfmoord, ...)
• verzorgen van psycho-educatie aan individu, groep en familie
• helpen van de patiënt bij dagdagelijkse lichaamsverzorging en hygiëne/training ADL
• organiseren van nazorg

Daarnaast woon je multidisciplinaire teamvergaderingen bij ivm de gezondheidstoestand en de evolutie van de patiënt.
Neem je deel aan diverse werkgroepen. En verzorg je de nodige verslaggeving en registratie.
 

Profiel

• diploma assistent in de toegepaste psychologie (klinische psychologie), orthopedagogie, ergotherapeut of gelijkwaardig door ervaring
• kennis van diverse pathologieën en psychische aandoeningen
• kennis van gesprekstechnieken
• zelfbewust
• multidisciplinaire teamplayer
• respectvol
• flexibel
• stressbestendig
• professioneel in denken en doen
• sterke verantwoordelijkheidszin
• empatisch vermogen
• leergierig

 
 
Aanbod

• een gevarieerde functie in een boeiende omgeving
• diverse jobtimes mogelijk (deeltijds-voltijds) minimum 70%
• een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (vervangingscontract tem 31/12/2020)
• een multidisciplinair team