Audioloog dienst NKO

Functieomschrijving

Als audioloog sta je in voor het behandelen en begeleiden van patiënten met gehoor en/of communicatieproblemen, om het functioneringsniveau op vlak van gehoor en communicatie te verbeteren en het aanvaardings- en integratieproces te ondersteunen.

Tot je takenpakket behoort o.a. :
• begeleiden van de patiënten volgens de vooropgestelde revalidatietherapie en hen motiveren te werken aan en/of te leren omgaan met hun gehoor- en /of communicatieproblemen
• afnemen van onderzoeken om de vaardigheden te observeren, de stoornis te identificeren en de oorzaak van het gehoorprobleem op te sporen
• evalueren van de resultaten van de onderzoeken en een audiologische diagnose stellen door het opstellen van een balans van alle functies en alle aspecten verbonden aan het gehoor
• informeren van de patiënten over de onderzoeken, de vastgestelde stoornis en de aangeraden therapie en/of de nodige audiologische hulpmiddelen
• deelnemen aan preventie en maatschappelijke bewustmaking van gehoorproblemen
• geven van toelichting aan de patiënten en/of hun familie bij een correct gebruik van audiologische hulpmiddelen en  hun tevredenheid opvolgen
• adviseren en informeren van  alle betrokkenen over de evolutie van de patiënten
• de patiënten helpen om inzicht te verwerven in de gehoorproblematiek en de omgeving van de patiënt sensibiliseren in de omgang met gehoorstoornissen
• ondersteuning bieden bij de uitbouw van de evenwichtskliniek

 
Profiel
 

• minimum diploma bachelor in de audiologie/audicien
• goede kennis van MS Office-toepassingen
• gericht op samenwerken in het team, met artsen, verpleegkundigen, logistiek assistenten en secretaressen
• leergierig en zelfbewust
• sterk probleemoplossend vermogen en verantwoordelijkheidsgevoel
• flexibel en stressbestendig
• empathisch in je contact met de patiënten
• professioneel

Aanbod

• een boeiende functie in een uitdagende omgeving
• een halftijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur