Patiëntenrechten

België beschikt over een wet betreffende de rechten van de patiënt. Zo hebt u als patiënt het recht op: 

  • een kwaliteitsvolle dienstverlening
  • vrije keuze van de beroepsbeoefenaar
  • de informatie die nodig is om inzicht te krijgen in uw gezondheidstoestand
  • het geïnformeerd zijn en vrij toe te stemmen met iedere tussenkomst
  • een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier
  • inzage in en afschrift van uw patiëntendossier (geheel of gedeeltelijk)
  • bescherming van uw persoonlijke levenssfeer
  • aangepaste zorg om pijn te voorkomen, te behandelen en te verzachten

Open hier de brochure 'Uw rechten en plichten als patiënt'