Veelgestelde vragen (FAQ's)

Ik heb bij de dokter betaald en krijg toch nog een factuur?

Bij de dokter betaalt u enkel de consultatie. Bijkomende technische onderzoeken mag hij/zij aanrekenen via het ziekenhuis.

Wij informeren u er graag over dat wegens bijkomende besparingen vanuit de overheid in de gezondheidssector, de dienst Medische Beeldvorming genoodzaakt  is om, net als andere ziekenhuizen, voor MR (MRI) onderzoeken een supplement van 30 euro te vragen.

Ik ontvang een factuur maar ben niet in het ziekenhuis geweest?

U was op consultatie in de privépraktijk van de dokter en deze stuurde een staal voor onderzoek naar het labo van AZ Klina. Voor dit labo-onderzoek krijgt u thuis een factuur. Op de factuur vindt u naast “ONDERZ. AANGVR. DOOR  …” een verwijzing naar uw dokter.

 

 

Welke gegevens hou ik bij de hand wanneer ik bel voor informatie?

  • Factuurnummer
  • Patiëntnummer
  • Informatie die verband houdt met uw vraag

 

Ik had een arbeidsongeval en ontvang de factuur toch thuis?

  • Het ziekenhuis ontving van u of uw werkgever geen verzekeringsgegevens binnen de 2 maanden na het ongeval. Contacteer uw werkgever.
  • Uw arbeidsongeval werd geweigerd door de verzekeringsmaatschappij. De weigeringsbrief van de verzekeringsmaatschappij met vermelding van de reden van weigering vindt u als bijlage bij de factuur.

 

Wanneer ontvang ik mijn factuur?

Het ziekenhuis factureert 1 keer per maand en dit rond de 10e werkdag. Een week later mag u de factuur verwachten.

 

Wanneer moet mijn factuur betaald zijn?

De factuur moet 30 dagen na de verzendingsdatum betaald zijn.

 
versiedatum: 28 september 2018