Intern kwaliteitstoezicht

In AZ Klina hebben alle leidinggevenden het bewaken en bevorderen van kwalitatieve zorg binnen hun afdeling/dienst  als expliciete verantwoordelijkheid. Zij worden hierin ondersteund door Stafmedewerkers Kwaliteit. Kwaliteitsbewaking gaat systematisch na of een product, proces of dienst voldoet aan de geldende normen. In AZ Klina doen we dat aan de hand van: 
 
 
 
 • Leren uit (bijna)- incidenten

  Soms gebeurt het toch. Of bijna. Een incident.
  Alle medewerkers en artsen van AZ Klina melden onveilige situaties en (bijna-) incidenten in een centraal meld- en leersysteem (VIM).  Op deze manier worden zwakke schakels in het zorgsysteem opgespoord en geanalyseerd, en kunnen aangepaste of extra maatregelen genomen worden. 
   
   
 • Uitvoeren van veiligheidsrondes

  Een veiligheidsronde is een rondgang doorheen bepaalde afdelingen van het ziekenhuis waarbij men zich focust op een veilige patiëntomgeving en het naleven van de patiëntveiligheidsdoelen. Het volledige ziekenhuis wordt regelmatig onderworpen aan veiligheidsrondes.  
  Vastgestelde tekortkomingen of afwijkingen leiden tot verbeteracties of –projecten.
   
 • Uitvoeren van interne audits

  Een interne audit is eveneens een rondgang. Hierbij ligt de focus op de kwaliteit van de zorg. 
  Een team auditoren observeert tijdens het toedienen van zorg, kijkt patiëntendossiers na, bevraagt medewerkers en patiënten, … Zij concentreren zich op het traject dat patiënten in ons ziekenhuis doorlopen (zorg van opname tot ontslag) of op een specifiek onderdeel of systeem binnen het ziekenhuis zoals bijvoorbeeld medicatiebeheer, ziekenhuishygiëne, materiaalbeheer, …
  De bevindingen worden vergeleken met gangbare kwaliteitsnormen en interne afspraken. Vastgestelde tekortkomingen of afwijkingen leiden tot verbeteracties of –projecten.  
   
 • Indicatoren en monitors

  Een aantal elementen van kwalitatieve zorg kunnen in cijfers uitgedrukt worden en zijn dan letterlijk “meetbaar”.  Zulke cijfers, indicatoren genoemd, geven een mogelijke aanwijzing voor de kwaliteit van zorg. Ze vertellen iets over structuren, processen, prestaties (bijvoorbeeld wachttijden, patiënttevredenheid ) of uitkomsten (bijvoorbeeld 5-jaarsoverleving) van de zorg. 
   
  Voor het definiëren van relevante indicatoren, die door alle ziekenhuizen op dezelfde moment en op dezelfde manier gemeten worden en dus onderling vergelijkbaar zijn, werd het Vlaams Indicatorenproject (VIP²) opgestart.
   
   
  De website www.zorgkwaliteit.be biedt patiënten en professionele zorgverleners de mogelijkheid om de gemeten resultaten per ziekenhuis te raadplegen en te vergelijken. 
  Vastgestelde tekortkomingen of afwijkingen leiden tot verbeteracties of –projecten. 
   
   

   

  Kwaliteitsindicatoren Borstkliniek

  AZ Klina stelt u het kwaliteitsrapport voor van de Borstkliniek Voorkempen. 

  Voor alle Vlaamse Ziekenhuizen werden kwaliteitsindicatoren ontwikkeld in het kader van het Vlaams Indicatoren Project (VIP²).

  Een indicator is een getal dat wordt gemeten in een ziekenhuis en dat iets zegt over de kwaliteit van de zorg. Door deze feedback kunnen we onze zorgkwaliteit altijd blijven verbeteren.

  De cijfers zijn gebaseerd op de kankerregistratiegegevens van 2009 - 2011.

  Open het rapport kwaliteitsindicatoren borstkliniek.

   

 • Meten van patiënttevredenheid

  De tevredenheidsmeting wordt 2 maal per jaar uitgevoerd 
  De vragenlijst waarmee we peilen naar de ervaringen van onze patiënten is opgesteld door het Vlaams Patiëntenplatform, en focust zich op de aspecten die patiënten belangrijk vinden: 
  • Voorbereiding op hun opname
  • Informatieverstrekking over hun ziekte of aandoening
  • Informatieverstrekking over onderzoeken, behandeling of verzorging 
  • Wijze van omgaan met patiënten en samenwerking tussen zorgverleners 
  • Privacy
  • Veilige zorg
  • Pijn
  • Ontslag uit het ziekenhuis
  Naast deze specifieke ervaringen toetsten we ook naar de totale waardering (score 0 – 10) en de mate van aanbeveling van ons ziekenhuis. 
   

  Resultaten Vlaamse Patiëntenpeiling 2020

  In welke mate zou je dit ziekenhuis aanbevelen?

  Hoeveel procent van de patiënten zou het ziekenhuis 'zeker wel' aanbevelen bij familie of vrienden? De patiënten krijgen de keuze tussen: zeker niet, waarschijnlijk niet, waarschijnlijk wel, zeker wel. Deze indicator wordt gemeten met de Vlaamse Patiënten Peiling.

  Waarom is deze indicator belangrijk?

  De mate waarin patiënten het ziekenhuis zouden aanbevelen aan familie of vrienden duidt aan hoe patiënten het ziekenhuisverblijf ervaren hebben. De feedback van patiënten laat zorginstellingen toe om de kwaliteit van hun zorgverlening te verhogen.

  Wat kan je zelf doen als patiënt?

  Je kan de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis helpen verbeteren door je mening te geven via de vragenlijst ‘Vlaamse Patiënten Peiling’ (of een andere tevredenheidsvragenlijst). Indien je tijdens jouw verblijf in het ziekenhuis al suggesties hebt, aarzel niet om deze te bespreken met de zorgverleners.

  • 97,9% van de respondenten zouden AZ Klina 'waarschijnlijk tot zeker wel' aanbevelen aan vrienden en familie . Waarvan 69,9% dit 'zeker wel' zou doen. 
  • Met dit resultaat bevindt AZ Klina zich boven de mediaan van de deelnemende ziekenhuizen en binnen de vooropgestelde streefwaarden. AZ Klina rust echter niet op zijn lauweren en wil dit cijfer blijven verbeteren. 

   

  Welk cijfer geef je aan dit ziekenhuis?

  Hoeveel procent van de patiënten gaf 9/10 of 10/10 aan dit ziekenhuis? De patiënten kunnen een score van 0/10 tot 10/10 aanduiden. Deze indicator wordt gemeten met de Vlaamse Patiënten Peiling.

  Waarom is deze indicator belangrijk?

  Via het meten van de ervaringen van patiënten weet men hoe patiënten hun ziekenhuisverblijf beleefden. Dit meten is geen doel op zich, maar een middel om verbeteringen na te streven. De feedback van patiënten laat zorginstellingen toe om de kwaliteit van hun zorgverlening te verhogen.

  Wat kan je zelf doen als patiënt?

  Je kan de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis helpen verbeteren door je mening te geven via de vragenlijst ‘Vlaamse Patiënten Peiling’ (of een andere tevredenheidsvragenlijst). 

  • 90% van de patiënten gaven ons ziekenhuis een 8 of hoger als algemene beoordelingscijfer, waarvan 63,9 zelfs een 9 of 10.