Extern kwaliteitstoezicht

 • Zorginspectie

  Alle Vlaamse ziekenhuizen worden op regelmatige basis bezocht door de dienst Zorginspectie van de Vlaamse overheid. Deze onaangekondigde inspecties onderwerpen (een deel van) het ziekenhuis aan een controle van de praktijk. Er wordt nagegaan of de praktijk overeenstemt met wetgeving en kwaliteitsnormen. 
  De vaststellingen gebeuren via gesprekken met artsen, medewerkers en patiënten; via controles van patiëntendossiers en observaties, … Als een ziekenhuis niet voldoende scoort op een aantal criteria besluit men op een later tijdstip een nieuwe onaangekondigde inspectie uit te voeren. Zo volgt de zorginspectie verbeterpunten op. 
   
  In 2019 werd het zorgtraject voor de chirurgische en de internistische patiënt in de algemene ziekenhuizen gecontroleerd. 
  Tussen begin juli 2018 en eind juni 2019 werden 55 campussen geïnspecteerd (1 per ziekenhuis, aangevuld met een aantal campussen van ziekenhuizen die hun accreditatie pas na 2018 planden). Daarbij werden telkens o.a. de spoedafdeling, de afdeling(en) voor intensieve zorgen en het operatiekwartier bezocht, evenals een aantal internistische en chirurgische verpleegafdelingen.
   
 • Kwaliteitslabels / Accreditering

  EUSOMA erkenning Borstkliniek Voorkempen

  Om sterker te staan in de strijd tegen borstkanker sloegen AZ Klina (Brasschaat) en AZ Sint-Jozef (Malle) in 2006 de handen in elkaar. Sindsdien is de Borstkliniek Voorkempen uitgegroeid tot een referentie voor borstkankerzorg. 
  Dankzij onze gestroomlijnde manier van werken maakt de Borstkliniek Voorkempen deel uit van het Europese Breast Centers Network en heeft de borstkliniek een EUSOMA-erkenning ontvangen. De Associatie Borstkliniek Voorkempen werd bovendien als dusdanig door de overheid erkend.

   

   

  Erkenning Labo Klinische Biologie 

  Het Laboratorium Klinische Biologie van AZ Klina streeft naar de uitvoering van medische analyses volgens internationaal erkende wetenschappelijke methoden en beantwoordend aan de deontologische code, normen en wetten die opgelegd worden in de sector. Klik hier voor meer informatie.

   

  Accreditering

  Het afgelopen coronajaar maakt een accreditatie in het najaar niet haalbaar. Na intens overleg heeft de raad van bestuur samen met het directiecomité beslist om – zoals vele Vlaamse ziekenhuizen - de samenwerking met het Amerikaanse Joint Commission International stop te zetten. Als ziekenhuis hebben we uiteraard de verantwoordelijkheid om ons kwaliteitsbeleid voort te zetten. Hiervoor blijven we ons richten op de JCI-normering. Het directiecomité bekijkt met welke organisaties we dit verder kunnen realiseren en borgen.