Nieuws

Nieuws

Werken Bredabaan in Brasschaat

Van 10 april tot midden juli 2015 wordt het wegdek van de Bredabaan  in het centrum van Brasschaat vernieuwd. Hou hier aub rekening mee als u op afspraak komt in het ziekenhuis. Mogelijks moet u een wegomlegging volgen.

Symposium dienst Nefrologie-Endocrinologie

Symposium dienst Nefrologie-Endocrinologie voor artsen en paramedici 

Verwenweek (17-21 november) voor 75 plussers in AZ Klina

Het Geriatrisch Support Team en de diensten Geriatrie van AZ Klina zorgen dagelijks voor het welzijn van de 75-plussers die opgenomen zijn in het ziekenhuis. Tijdens de seniorenweek van 17 tot 21 november 2014 doen beide teams nog een extra inspanning om de patiënten in de watten te leggen. Elke dag van die week wordt er een bijzondere activiteit georganiseerd.

AZ Klina neemt voorzorgsmaatregelen voor patiënten uit risicozone Ebola- Eerste geruststellend resultaat

Een patiënt die uit een risicogebied voor Ebola kwam, werd gisteren overgebracht naar het UZA.

Bij de patiënt werden bloedstalen genomen voor onderzoek in een gespecialiseerd labo in Hamburg. Er is bevestigd dat de eerste onderzoeksresultaten gunstig zijn en de patiënt dus hoogstwaarschijnlijk geen Ebola besmetting had.

Voor definitief uitsluitsel wachten we nog op bevestiging van de volledige testresultaten. 

AZ Klina opent eenheid Beroertezorg (Stroke-unit)

Onmiddellijke opvang en opstart gespecialiseerd zorgpad voor patiënten met CVA

Vanaf oktober 2014 staat een pluridisciplinair medisch team en team van gespecialiseerde verpleegkundigen en paramedici in AZ Klina klaar om patiënten met een beroerte of een Ischemisch Cerebro Vasculair Accident, kortweg CVA, op te vangen. 

Dag tegen kanker in AZ Klina - 18 september 2014

Op donderdag 18 september organiseert de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) de vijftiende editie van de Dag tegen Kanker. Dit jaar nemen meer dan 100 Vlaamse en Brusselse ziekenhuizen en campussen in heel Vlaanderen deel aan deze actie en leggen ze hun kankerpatiënten extra in de watten. Honderden vrijwilligers van de VLK spelden die dag gele solidariteitslintjes op bij bezoekers en personeel. Ook AZ Klina doet mee.

Persbericht opening nieuwe afdeling Kunstnier in AZ Klina

De collectieve auto-dialyse is verhuisd naar een hypermoderne afdeling “Kunstnier”. Deze nieuwe afdeling past in het kader van de bestaande samenwerkingsovereenkomst Nefrologie - Endocrinologie tussen AZ Klina Brasschaat en AZ Sint Jozef in Malle.

Collectieve auto-dialyse is een vorm van dialyse die wordt aangeboden aan patiënten die geen continue medische supervisie nodig hebben. De afdeling is verhuisd van een tijdelijk gebouw naar een nieuwe, ruime afdeling.   

Info stoppen met roken op maandag 2 juni

Het is nooit te laat om te stoppen met roken!

AZ Klina besteedt in het kader van de werelddag tegen tabak (zaterdag 31 mei) op maandag 2 juni extra aandacht aan roken, de gevolgen en aan het stoppen met roken.

In de inkomhal krijgt u van de tabakoloog  informatie over roken en stoppen met roken en kunt u een CO-meting laten uitvoeren. Daarnaast is het mogelijk om een afspraak te maken voor rookstopbegeleiding. De tabakoloog begeleidt u dan gedurende 8 sessies bij het stoppen. Uw mutualiteit vergoedt deze kosten. 

Vrijdag 9 mei 2014 “Dag van het hartfalen”

AZ Klina informeert haar patiënten over hartfalen

 
Patiënten informeren en sensibiliseren over hartfalen, dat is het doel van de “Dag van het hartfalen”. Hartfalen is een chronische ziekte waarbij het hart niet in staat is voldoende bloed door het lichaam te pompen. Kortademigheid, vermoeidheid, gezwollen voeten of plotse gewichtstoename? Het zijn mogelijke symptomen. 
 

Week van de valpreventie: 22 tot en met 25 april 2014

Tijdens de week van 22 tot en met 25 april organiseren de ergotherapeuten van de diensten Geriatrie 1  en 2 verschillende activiteiten die aanleunen bij het thema van dit jaar:                       

‘Dans je leven lang’

Pagina's