Week van de valpreventie 22 - 28 april 2019

'Laat angst om te vallen je leven niet bepalen!'

Dat is het thema van de 8ste week van de valpreventie.

Eén op twee 65-plussers heeft valangst. Als gevolg gaat hij of zij minder bewegen.

Resultaat: minder spierkracht en evenwicht en dus meer valrisico.

Om deze vicieuze cirkel te doorbreken, willen we het onderwerp bespreekbaar maken. We informeren onze senioren die in Klina opgenomen zijn deze week met:

  • een valquiz
  • zitdans
  • valparcours​

Enkele tips om de negatieve spiraal van valangst te doorbreken:

  • Blijf in beweging

  • Pas je omgeving en gedrag aan

  • Bespreek je valangst met familie, lotgenoten, vrienden en/of een arts

  • Meer tips op www.valpreventie.be