Vrijdag 9 mei 2014 “Dag van het hartfalen”

AZ Klina informeert haar patiënten over hartfalen

 
Patiënten informeren en sensibiliseren over hartfalen, dat is het doel van de “Dag van het hartfalen”. Hartfalen is een chronische ziekte waarbij het hart niet in staat is voldoende bloed door het lichaam te pompen. Kortademigheid, vermoeidheid, gezwollen voeten of plotse gewichtstoename? Het zijn mogelijke symptomen. 
 
De sensibilisering rond hartfalen richt zich tot iedereen. Op vrijdag 9 mei krijgt elke geïnteresseerde aan de infostand of tijdens een voordracht meer informatie over deze ernstige aandoening. De persoonlijke bloeddruk wordt gemeten en voor risicopatiënten wordt gratis een specifieke bloedtest voorzien.  Er is ook een diëtiste aanwezig die het nodige voedingsadvies geeft. 
 
Dr. Walter Smolders is nationaal coördinator van de sensibiliseringscampagne en cardioloog in AZ Klina. Hij benadrukt dat een betere kennis van de symptomen bij het publiek, leidt tot vroegere diagnose, aangepaste behandeling en betere prognose. Hij nodigt het grote publiek uit om het Charter Hartfalen 2014 (http://www.petities24.com/hartfalen_charter_2014)  te ondertekenen om zo de huidige en toekomstige hartfalen patiënten te steunen. 
 
Hartfalendag in AZ Klina, vrijdag 9 mei 2014 van 13 tot 17u, vrije toegang voor iedereen. 
De voordracht van Dr. Walter Smolders “Hartfalen, een nieuw parcours voor uw hart’ start om 15u in het auditorium. Inschrijven kan via hartfalendag@klina.be of 03 650 50 54. 
AZ Klina, Augustijnslei 100 – Inkomhal en auditorium