Toelichting bij het ereloonsupplement

Sinds 1 januari 2018 is het ereloonsupplement gestegen van 150 naar 200%.
We geven u graag meer duiding. 

Wanneer wordt een ereloonsupplement aangerekend?

Het basisprincipe voor het aanrekenen van een ereloonsupplement is dat de patiënt expliciet een eenpersoonskamer vraagt en toestemming geeft door ondertekening.
Ereloonsupplementen zijn toegelaten, zowel door geconventioneerde als niet-geconventioneerde artsen, behalve:
• als de gezondheidstoestand van de patiënt een eenpersoonskamer vereist;
• bij opname in een eenpersoonskamer omdat er geen ander kamertype beschikbaar is;
• bij opname op de spoedafdeling of de afdeling intensieve zorg;
• bij opname van een kind met een begeleidende ouder en indien de ouder geen document ondertekende waarin uitdrukkelijk een eenpersoonskamer wordt gevraagd.
Als de patiënt op een twee- of meerpersoonskamer verblijft, worden er geen honorariumsupplementen aangerekend.
In ons ziekenhuis wordt het supplement alleen aangerekend bij de behandelende arts, anesthesist en chirurg. 

Waarom is het ereloonsupplement gestegen? 

Eerst en vooral, deze verhoging is een weloverwogen beslissing die de kwalitatieve én toegankelijke zorg blijft nastreven en verbeteren. We geven graag de context mee om deze beslissing toe te lichten.

Feit 1
Alle ziekenhuizen hebben het vandaag financieel moeilijk. We leven in tijden van fikse besparingen en de onderfinanciering van de ziekenhuizen is een actueel en gekend probleem. In de praktijk betekent dit dat minder dan 40 % van de kosten gedekt zijn door middelen van de overheid. De andere 60 % moet het ziekenhuis dus elders halen.

Feit 2
In de missie van AZ Klina staat dat ze toegankelijke, aantoonbare kwalitatief hoogstaande zorg levert … Toegankelijk betekent dat we zorg aanbieden voor iedereen. Kwalitatief hoogstaande zorg betekent dat we continu investeren in mensen, apparatuur, infrastructuur, … kortom voortdurend verbeteren en investeren.

Investeren in kwalitatieve zorg

In 2014 is het ereloonsupplement in AZ Klina opgetrokken van 100 naar 
150 %. De helft van dit bijkomende supplement gaat rechtstreeks naar het Medisch Investeringsfonds. Dit geld wordt gebruikt om te investeren in medisch materiaal op de verpleegafdelingen en het operatiekwartier. 

Een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier

AZ Klina kiest voor een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier. Dit is een hele dure investering. De voordelen voor de patiënten en de zorgverleners zijn echter cruciaal: het dossier is overzichtelijker, gegevens worden centraal beheerd, de informatie kan vlotter gedeeld worden tussen de zorgverleners, dubbele onderzoeken en administratieve overlast worden vermeden.
Om ook deze dure investering te kunnen financieren is er een nieuwe afspraak gemaakt met de artsen. Het ereloonsupplement stijgt vanaf 1 januari tot 200%. De stijging wordt enkel en alleen gebruikt voor de realisatie van dit elektronisch patiëntendossier. 

AZ Klina blijft met dit ereloonsupplement in de top 10 van de ziekenhuizen met de laagste gemiddelde totale factuur voor de patiënt. Hoe is dit te verklaren? 

In de studie van de christelijke mutualiteit (CM) die de hoogte van de ereloonsupplementen en de gemiddelde totale factuur vergelijkt tussen ziekenhuizen, staat AZ Klina in de top 10 van de goedkoopste ziekenhuizen. 

Hiervoor zijn 2 redenen:

1. In veel ziekenhuizen, voornamelijk in de steden, ligt het ereloonsupplement hoger en gaat het percentage tot 300% en meer. 
2. Ook de ziekenhuizen met eenzelfde of een lager ereloonsupplement zijn moeilijk te vergelijken. In ons ziekenhuis wordt het supplement alleen aangerekend bij de behandelende arts, anesthesist en chirurg. In andere ziekenhuizen met bijvoorbeeld een ereloonsupplement van 100% wordt dit aangerekend op zowat elke stap van de behandeling (bloedafname, medische beeldvorming, …). De totale factuur is in dit geval duurder voor de patiënt.

Voor meer informatie over de ereloonsupplementen verwijzen we graag naar de studie van de CM: Dertiende CM-ziekenhuisbarometer.