Staatshervorming maakt samenwerking tussen ziekenhuizen De Mick en AZ Klina volledig

De voorzitters van de beide raden van bestuur kondigen een intentie tot fusie aan van het ziekenhuis De Mick met de huidige groeperingspartner AZ Klina

Fons Geeraerts, kersvers voorzitter van De Mick verduidelijkt dat de 6de staatshervorming de voorzet geeft maar geeft ook toe dat de financieel-economische realiteit meespeelt. Als klein gespecialiseerd ziekenhuis met 122 ziekenhuiserkenningen aankijken tegen dezelfde kwaliteitseisen en normen als grote mastodonten is vooral financieel onbegonnen werk. De harde labeur van de voorbije jaren om te komen tot kwaliteitsvolle revalidatie en excellentie in revalidatie van personen met Multiple Sclerose (MS) en Amyotrofe Lateraal Sclerose (ALS) mag echter niet verloren gaan door hardnekkig vasthouden aan zelfstandigheid. 

AZ Klina voorzitter Roger Verheyden voegt toe dat deze samenwerking de standalone positie van AZ Klina alleen maar zal verstevigen. Beide ziekenhuizen vullen elkaar aan. De patiëntenzorg ten Noorden van Antwerpen wordt nog beter op elkaar afgestemd waardoor de kwaliteit en de continuïteit van de patiëntenzorg nog verbetert. Hij beklemtoont dat in AZ Klina de artsen via de  medische raad van in het begin betrokken zijn bij de gesprekken.

Hoofdgeneesheer van De Mick dr. Bert Bogaert is het eens met zijn collega dr. Joost Baert dat de hechte samenwerking door een fusie alleen maar intensiever kan worden. Nu al werken artsen, voornamelijk specialisten revalidatie en neurologie, op beide campussen samen.

Aan de beide medische raden werd vooraf advies gevraagd en beiden zijn het eens dat het toekomstige ziekenhuislandschap er een zal zijn van samenwerkingsverbanden en netwerken waar deskundigheid wordt gedeeld en ruimte laat voor specialisatie. Het MS referentienetwerk, inclusief de samenwerking met UZAntwerpen, is daar een mooi voorbeeld van. Kiezen voor standalone sluit samenwerking op vlak van specialismen zeker niet uit.

Op deze manier kunnen De Mick en AZ Klina zich richten op datgene waar ze goed in zijn: de ene in acute zorg als regionaal algemeen ziekenhuis, de ander in gespecialiseerde revalidatie waar patiënten hun zorgtraject kunnen vervolledigen en waar ze indien nodig verder begeleid worden naar goed omkaderde thuiszorg.
 

Ludo Van Kets, algemeen directeur van De Mick ontkent niet dat de 6de staatshervorming de fusie toch wel heeft versneld. In het Vlinderakkoord worden de zelfstandige, categorale ziekenhuizen in één adem genoemd met de ouderenzorg, terwijl deze ziekenhuizen een wezenlijk deel uitmaken van het ziekenhuislandschap en dus een andere benadering vereisen.

In Vlaanderen zijn er buiten De Mick nog 7 gespecialiseerde revalidatieziekenhuizen. Enkele daarvan opteerden ook voor een fusie met een algemeen ziekenhuis. Hierdoor vreest De Mick dat het opzetten van een hele administratie voor de enkele overblijvende categorale ziekenhuizen op Vlaams niveau niet efficiënt kan zijn en daardoor de dreiging om op één lijn te worden gezet met ouderenzorg toch wel groot is.

Herman Roelants, algemeen directeur AZ Klina benadrukt dat deze fusie zorgt voor

  •  verdere specialisatie binnen acute diensten met koppeling naar de chronische revaliderende zorg;
  •  verdere uitbouw van transmurale zorgpaden;
  •  betere en snellere doorstroming van patiënten met respect voor de rol  en de bevoegdheid van de huisarts;
  •  verdere bekendmaking en uitbouw van het MS Referentienetwerk;
  •  versteviging van het standalone karakter van AZ Klina.

 

Al deze elementen hebben ervoor gezorgd dat de bestuursorganen van De Mick en AZ Klina deze week de knoop hebben doorgehakt en een fusie aankondigen.

De komende maanden zal stapsgewijs gewerkt worden aan de uitvoering en uitdieping van het gemaakte afsprakenkader. Niet in het minst zal in maart eerst de goedkeuring gevraagd worden aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en de Vlaams Minister van Welzijn en Gezondheid. Pas nadat de fusie officieel erkend is kunnen beide partners aan de slag om stap voor stap de fusie in praktijk om te zetten. Dit zal gebeuren met het grootste respect van ieders eigenheid en behoud van ieders deskundigheid. De artsen en medewerkers worden betrokken en gehoord om een breed draagvlak te creëren.

Eén doel staat hierbij voor beide ziekenhuizen voorop: nog betere zorg voor de patiënt.