Persbericht opening nieuwe afdeling Kunstnier in AZ Klina

De collectieve auto-dialyse is verhuisd naar een hypermoderne afdeling “Kunstnier”. Deze nieuwe afdeling past in het kader van de bestaande samenwerkingsovereenkomst Nefrologie - Endocrinologie tussen AZ Klina Brasschaat en AZ Sint Jozef in Malle.

Collectieve auto-dialyse is een vorm van dialyse die wordt aangeboden aan patiënten die geen continue medische supervisie nodig hebben. De afdeling is verhuisd van een tijdelijk gebouw naar een nieuwe, ruime afdeling.   

Zowel voor de dialysepatiënten als het dialysepersoneel is deze verandering een grote verbetering.
De patiënten worden behandeld in ruime, moderne lokalen. De opvangmogelijkheid voor patiënten is uitgebreid van acht naar veertien plaatsen (foto). Voor de dialyseverpleegkundigen en de artsen is een eigen lokaal voorzien. De waterbehandelingsinstallatie, nodig voor het uitvoeren van CAD, bevindt zich op een andere verdieping wat eventuele lawaaihinder voor patiënten en medewerkers ook tot een minimum beperkt.

Dankzij deze samenwerking worden de diverse technieken van nierfunctie-vervangende therapie in beide ziekenhuizen aangeboden: acute dialyse, hospitaalhemodialyse, peritoneale dialyse en thuishemodialyse in het AZ St. Jozef in Malle en acute hemodialyse (Intensieve Zorgen) en collectieve autodialyse (CAD) in AZ Klina in Brasschaat. Deze laatste afdeling  bevindt zich in een nieuwbouw ter hoogte van Spoedgevallen waar eerder dit jaar ook Radiotherapie werd opgestart.