Multidisciplinaire Cardiale Revalidatie in AZ Klina

“De opening van de nieuwe erkende dienst Cardiale Revalidatie is een feit”, aldus coördinator en cardioloog dr. Jef Verheyen. De dienst Cardiale Revalidatie wil nog meer tegemoet komen aan de noden van de hartpatiënten in de regio Noord-Antwerpen. Dr. Verheyen: “Door de nieuwe locatie met up-to-date infrastructuur heeft AZ Klina een unieke mogelijkheid gecreëerd om de zorg te optimaliseren volgens de individuele noden van onze hartpatiënt”.

Individuele begeleiding op maat van de cardiale patiënt

Een cardiaal revalidatieprogramma houdt in dat de hartpatiënt multidisciplinair wordt begeleid. Dit programma start al tijdens de hospitalisatie en wordt ambulant voortgezet. Het fysieke aspect van de revalidatie staat centraal. AZ Klina heeft geïnvesteerd in een oefenzaal met nieuwe toestellen met centraal besturingssysteem en een unieke trainingssleutel voor elke patiënt. Daarnaast wordt er gestreefd naar een maximale controle van alle cardiovasculaire risicofactoren zoals roken, hypertensie, overgewicht, ... Psychologische begeleiding - vaak een onderschatte nood - wordt zeer laagdrempelig en actief aangeboden en sociale ondersteuning is voorzien.

Kortom het multidisciplinair team staat klaar om de cardiale patiënt binnen de structuur van een erkende dienst Cardiaal Revalidatie optimaal te revalideren. Door zijn expertise en innovatie is dit centrum het revalidatiecentrum bij uitstek in de regio Noord-Antwerpen.