Iridium Netwerk focust enkel nog op radiotherapie

Het Iridium Netwerk, waartoe ook AZ Klina behoort, gaat zich voortaan enkel nog toespitsen op radiotherapie. Als grootste radiotherapienetwerk van België, wil Iridium de beste zorg aan de patiënt geven. De acht partners van het netwerk – AZ Klina, AZ Monica, AZ Nikolaas, AZ Sint-Jozef Malle, GZA Ziekenhuizen, UZA, ZNA en sinds kort ook AZ Rivierenland – wisselen expertise uit, investeren in baanbrekend onderzoek en materieel en passen innovatieve, multidisciplinaire behandelingen toe.

Door ons te focussen op radiotherapie willen we drie zaken realiseren:

  • meer academische verdieping, voornamelijk door samen te werken met de Universiteit Antwerpen, zodat wij ons kunnen meten met andere internationaal befaamde grote centra;
  • onze reputatie op een nog hoger niveau tillen zodat artsen en medewerkers vragende partij zijn om bij ons te komen werken en dat patiënten vragen om bij ons behandeld te kunnen worden;
  • onze communicatie moderner en transparanter maken.

Grootste in België
Vandaag zijn we uitgegroeid tot het grootste radiotherapienetwerk van België dat de beste zorg aan de patiënt wil geven. Binnen één hecht netwerk van 8 ziekenhuispartners van wie AZ Rivierenland onlangs is toegetreden, wisselen we expertise uit, investeren we in baanbrekend onderzoek en materieel (getuige de recente aanwinst van de meest geavanceerde CT-scanner van het moment) en passen we innovatieve multidisciplinare behandelingen toe. Gestructureerd, efficiënt, supergespecialiseerd. Met de patiënt in het centrum van ons engagement.

Een nieuwe uitstraling
Het spreekt voor zich dat we onze nieuwe positie dienen uit te stralen naar onze medewerkers, partners, stakeholders en uiteraard onze patiënten zelf. Daarvoor hebben we het Leuvense communicatiebureau Nelson onder de arm genomen dat in nauwe samenwerking met ons onder meer een nieuw logo heeft ontwikkeld; een ‘universeel’ beeldmerk annex huisstijl dat laat zien waarvoor het Iridium Netwerk staat. Ook onze nieuwe website (https://iridiumnetwerk.be) zal elke bezoeker aangenaam wegwijs maken.

De patiënt centraal in ons universum
De persoonlijke betrokkenheid van het Iridium Netwerk naar de patiënt willen we nog meer in de verf zetten. In een aangepaste taal bij voorbeeld die de “je”-vorm hanteert. Daarmee volgen we de communicatietrend om meer en meer de “je”-vorm te gebruiken; een trend die zich verder voortzet in meerdere sectoren en die we graag volgen als innovatieve speler in de markt.