Het Iridium Kankernetwerk breidt uit

Het Iridium Kankernetwerk breidt uit

 
De Raad Van Bestuur van de vzw Iridium Kankernetwerk heeft op 10 december 2013 de toetreding van het UZA tot het Iridium Kankernetwerk goedgekeurd. De samenwerking voor oncologie en hematologie wordt in de loop van 2013-2014 uitgebouwd. De toetreding tot de associatie radiotherapie staat gepland in de loop van 2014, meer concreet na de officiële goedkeuring door de regulerende overheid.
 
Deze schaalvergroting en nauwe samenwerking tussen de oncologische centra in Antwerpen en het Waasland, betekent een belangrijke meerwaarde voor de patiënt.
 

Kanker: uitdaging voor de toekomst

Kanker is in België voor bepaalde leeftijdsgroepen de belangrijkste doodsoorzaak geworden. Er wordt verwacht dat het aantal kankerdiagnoses in de toekomst nog zal stijgen met de veroudering van de bevolking, ondanks de verschillende inspanningen. Met de toetreding tot het Iridium Kankernetwerk engageert het UZA zich om, samen met de huidige leden van het netwerk, de patiënt op een gepersonaliseerde manier en multidisciplinair op te volgen. Het Iridium Kankernetwerk streeft op die manier naar een optimale diagnose, behandeling en nazorg van iedere individuele patiënt. Via de bundeling van kennis is het mogelijk om iedere patiënt plaatselijk een hoog kwalitatieve oncologische behandeling aan te bieden. Patiënten met kanker worden in elk van de ziekenhuizen op dezelfde kwaliteitsvolle manier behandeld en kunnen een beroep doen op dezelfde behandelingsmethodes en therapieën. Hoewel deze samenwerking zich uitstrekt over een breder oncologisch vlak, ligt de nadruk voornamelijk op het domein van de radiotherapie.
 

Radiotherapie: een continue behandeling op verschillende locaties

Circa 50 % van de patiënten met kanker ondergaat een behandeling met radiotherapie. Tijdens die behandeling worden er stralen gericht op de plaats van een gezwel (of waar het zich bevond) om zo de kankercellen te vernietigen of de groei ervan te doen vertragen. Dit kan intern (door radioactieve bronnen in of tegen de tumor te plaatsen) maar ook extern, door stralen (fotonen of elektronen) te gebruiken, opgewekt door een lineaire versneller. Door de gezamenlijke exploitatie van het Iridium Kankernetwerk én een investering in 3 Varian TrueBeam versnellers van de nieuwste generatie, evolueert de dienst radiotherapie naar 4 sites met telkens 2 lineaire conventionele versnellers. Op het moedercentrum van het Iridium Kankernetwerk (GZA Ziekenhuizen campus Sint-Augustinus) staat daarnaast ook een intra-operatieve versneller in het operatiekwartier. Door deze evolutie kunnen patiënten in hun eigen omgeving met de nieuwste technologie meer en sneller behandeld worden.
 

Schaalvergroting: noodzaak voor betere zorg

Alleen door het samenbrengen van multidisciplinaire expertise in een goed georganiseerde structuur, kan de kwaliteit van de oncologische zorg verhoogd worden. Het is net daarom dat
het UZA te kennen heeft gegeven om de krachten te bundelen en tot het Iridium kankernetwerk toe te treden. De inbreng van de academische expertise zal ook de kwaliteit en zorg voor patiënten met kanker ten goede komen.
 

Het Iridium Kankernetwerk: het grootste medisch wetenschappelijk kankernetwerk van België

De vzw Iridium Kankernetwerk werd in 2006 opgericht. Het is een samenwerking tussen de ziekenhuizen van GZA (Wilrijk, Antwerpen, Mortsel), AZ KLINA (Brasschaat), AZ Nikolaas (Sint-Niklaas), AZ Monica (Antwerpen, Deurne) en AZ Sint-Jozef (Malle), waarvan nu ook het UZA deel zal uitmaken. Deze associatie verenigt de medische disciplines radiotherapie, medische oncologie, en hematologie van de verschillende ziekenhuizen. Via een samenwerking met de Universiteit Antwerpen werd ook het translationeel en klinisch onderzoek in de samenwerking ondergebracht. Klinische studies zullen in alle ziekenhuizen van het netwerk worden uitgevoerd en ook voor stamceltransplantaties van een donor zullen patiënten uit de regio nu in een ziekenhuis in eigen streek terecht kunnen.
De toetreding van het UZA versterkt de positie van het Iridium Kankernetwerk als grootste medisch wetenschappelijk kankernetwerk van België.
 

Het Iridium Kankernetwerk in cijfers

In het jaar 2009 (Officiële cijfers van het nationale kankerregister): werd 12 % van de Vlaamse patiënten met kanker gediagnosticeerd in het Iridium Kankernetwerk. vonden er 3.000 radiotherapiebehandelingen plaats binnen het Iridium Kankernetwerk. werden er meer dan 4.600 nieuwe patiënten met tumoren gediagnosticeerd binnen het Iridium Kankernetwerk.