Geen doorgang aan Spoed op maandag 2 maart

AZ Klina breidt zijn spoedgevallendienst uit. In een nieuwe aanbouw naast de garage op de eerste verdieping komen er drie consultatieruimtes en een wachtruimte bij. Maandag 2 maart wordt een erg belangrijke dag tijdens de werken, want dan worden de modulaire eenheden voor deze aanbouw geleverd en geplaatst. Er zal vanaf 6 uur ’s morgens geen doorgang mogelijk zijn aan Spoed: je kan niet via de Augustijnslei, langs de spoedgevallendienst, naar de Prins Kavellei rijden, en omgekeerd. Dat heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van een aantal diensten, de loskade en kinderdagverblijf De Blokkendoos. De hinder zal één dag duren. Om deze fase zo vlot en veilig mogelijk te laten verlopen, geven we enkele belangrijke richtlijnen mee.

Hoe bereik je Spoed?

Via de Augustijnslei. Ziekenwagens (112, MUG, secundair transport) rijden via de Augustijnslei de oprijhelling aan Spoed op tot in de garage en rijden langs de achterzijde weer naar buiten. Hetzelfde geldt voor mensen die op eigen initiatief met de auto naar Spoed komen: zij melden zich aan de slagboom aan en rijden tot in de garage. Is de patiënt opgevangen, dan rijden ze zo snel mogelijk weer naar buiten en parkeren ze hun wagen, zodat er geen hinder is voor ambulances en dringende transporten.

Hoe bereik je de diensten radiotherapie en kunstnier (CAD)?

Via de Augustijnslei. De parking van het radiotherapiegebouw blijft bereikbaar.

Hoe bereik je de dienst cardiale revalidatie, het mortuarium, de loskades en De Blokkendoos?

Via de Prins Kavellei.

Let op: eenrichtingsverkeer in Prins Kavellei

De gemeente Brasschaat voert werken uit in de Prins Kavellei. Er geldt eenrichtingsverkeer. AZ Klina is te bereiken via de Martouginlei, maar niet via de Bredabaan. 

Al onze andere diensten en de bezoekersparking blijven gewoon bereikbaar

Het transport van de modulaire eenheden verloopt langs de Prins Kavellei. Daar kan tijdelijk hinder ontstaan. Wij vragen u om uw begrip, voorzichtigheid en hoffelijkheid en excuseren ons voor de overlast die deze werken veroorzaken.