Gedeelde zorg voor chronisch zieken in eigen regio

Samenwerken rond medicatie voor chronisch zieken

Zorgpartners huisartsen LMN Noorderkempen, apothekers, OCMW’s, thuisverpleging, AZ Klina, woonzorgcentra, mantelzorg, paramedici, … uit de regio’s Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel en Stabroek  vormen een consortium rond geïntegreerde zorg voor chronisch zieken. Dit initiatief is een belangrijke stap in het samenwerken van lokale zorgverleners betrokken bij de chronische patiënt. 

Dit consortium is de basis voor de opmaak van een plan voor de toekomstige noden van de zorg in deze regio.  Door het vormen van een lokaal netwerk rond de patiënt wordt het afstemmen van zorg, welzijn en behoeften eenvoudiger.

Het samenwerken tussen de zorgpartners huisartsen LMN Noorderkempen, apothekers, OCMW’s, thuisverpleging, AZ Klina, woonzorgcentra, mantelzorg, paramedici, … vraagt een bijzondere inspanning van eenieder maar heeft nog betere en efficiëntere zorg als gemeenschappelijk doel. Dit vernieuwde zorgmodel zorgt voor een betere interactie tussen zorgprofessionals en de patiënt met zijn omgeving wat zeker voor chronische patiënten die hier veelvuldig en langdurig beroep op doen veel kan betekenen. 

De oprichting van dit consortium en de samenwerking tussen de zorgpartners rond polyfarmacie wordt ingediend als pilootproject voor de overheid. Dit is een antwoord op de oproep van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid om initiatieven te nemen rond het plan “Geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid”.