AZ Klina toegetreden tot de conventie van de autologe borstreconstructies

Vanaf 1 december 2016 betalen patiënten in AZ Klina voor hun borstreconstructie met eigen weefsel (autologe borstreconstructie) geen esthetisch supplement meer.  Dit is een gevolg van de conventie die door Dr. Wouter Peeters en de directies van AZ Klina en AZ St. Jozef Malle werd ondertekend.

Dr. Wouter Peeters (Plastische Heelkunde): Met meer dan 300 nieuwe borstkankerpatiënten per jaar in onze “Borstkliniek Voorkempen” (AZ Klina Brasschaat en AZ St Jozef Malle) is er bijzonder veel vraag naar borstreconstructie.  Als één van de grootste borstklinieken van Antwerpen, vinden wij het belangrijk elke vorm van borstreconstructie te kunnen aanbieden. Wekelijks kiezen patiënten voor een reconstructie met “eigen weefsel”.  Dit is een lange en technisch veeleisende procedure, met een erg intensieve follow-up.  We zijn in de eerste plaats verheugd dat het honorarium voor deze ingreep werd opgewaardeerd zodat er geen esthetisch supplement meer moet gevraagd worden.”

Het spreekt voor zich dat wij ook de andere vormen van borstreconstructie blijven aanbieden, want niet iedere patiënt komt in aanmerking voor een reconstructie met eigen weefsel. 

In tijden van besparingen is het een lovenswaardige maatregel om borstreconstructie voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. Wij zullen er altijd naar blijven streven de beste zorgen aan te bieden voor al onze patiënten met en na borstkanker.