AZ Klina opent eenheid Beroertezorg (Stroke-unit)

Onmiddellijke opvang en opstart gespecialiseerd zorgpad voor patiënten met CVA

Vanaf oktober 2014 staat een pluridisciplinair medisch team en team van gespecialiseerde verpleegkundigen en paramedici in AZ Klina klaar om patiënten met een beroerte of een Ischemisch Cerebro Vasculair Accident, kortweg CVA, op te vangen. 

Een Ischemische Cerebro Vasculair Accident is de medische term voor een ongeluk in de hersenen, namelijk een verstopping van een bloedvat in de hersenen. Het gevolg is dat het getroffen gedeelte te weinig zuurstof krijgt en mogelijks beschadigd geraakt.

Met de opening van de eenheid Beroertezorg en het opstarten van een gespecialiseerd zorgpad wil
AZ Klina de prognose van patiënten met een Ischemisch CVA verbeteren en het risico op complicaties maximaal reduceren.

Een acuut CVA altijd dringend doorverwijzen, opvangen en behandelen is cruciaal. Onder het motto ‘time is brain’ wordt de aankomst van de patiënt en het vervolgtraject hierop zorgvuldig afgestemd. Door de fusie met het gespecialiseerd ziekenhuis De Mick wordt ook een snelle doorstroom naar revalidatie gerealiseerd.

In combinatie met het bestaande aanbod van neurochirurgie, neurobeeldvorming, neurorevalidatie, en de gespecialiseerde zorg voor MS patiënten versterkt de opening van de eenheid Beroertezorg de verdere uitbouw van het neurologisch aanbod als speerpunt in AZ Klina.

FAST – herkennen van een beroerte - bij vermoeden of vaststellen van een CVA: bel onmiddellijk 112

Dr. Fran Couvreur, coördinator Beroertezorg AZ Klina: “Snel een beroerte herkennen is van cruciaal belang, het Engelse acroniem FAST (Face, Arm, Speech, Time)  kan helpen de symptomen snel op te sporen:

1.      Face (gelaat): hangt de mond scheef?

2.      Arm: zakt één arm uit bij voorwaarts strekken?

3.      Spraak: is de persoon moeilijk verstaanbaar of gebruikt hij foute woorden?

4.      Tijd: wanneer zijn de symptomen opgetreden? Indien de patiënt binnen 4,5u na het begin van de klachten in het ziekenhuis is, kan in sommige gevallen een klonter oplossende behandeling worden toegediend.

Is het antwoord op één van deze vragen positief, is een snelle doorverwijzing aangewezen.