AZ Klina geeft duiding over cijfers behandeling van longkanker

Meer dan 60 zorgverleners zetten zich elke dag in voor patiënten met longkanker. Recente persartikels over de behandeling van longkanker riepen in ons ziekenhuis vragen op. Enkele artikels kopten letterlijk dat sommige ziekenhuizen niet in staat zijn om longcarcinoom te behandelen, ook ons ziekenhuis. AZ Klina betreurt dat conclusies worden gemaakt op basis van één cijfer van één jaar van IMA, terwijl de gegevens van het KCE rapport een vollediger én correcter beeld geven. 

 

We zijn overtuigd van onze kwalitatieve zorg voor de patiënt met longkanker. Het is onze opdracht om hierover duiding te geven.

 

In AZ Klina worden jaarlijks meer dan 100 nieuwe patiënten met longkanker door een multidisciplinair team gediagnosticeerd en behandeld. 

Het KCE rapport toont het aantal gediagnosticeerde patiënten in AZ Klina ten opzichte van andere ziekenhuizen in België in 2010-2011.

 

Van de gediagnosticeerde patiënten worden jaarlijks meer dan 10 patiënten met curatief opzet chirurgisch behandeld, met uitzondering van 2014. 

Kwalitatieve zorg wordt o.a. gemeten aan de hand van de gegevens voor korte termijn mortaliteit (30, 60 en 90 dagen) na chirurgie (gegevens 2010-2011). 

Over een periode van 5 jaar (2011-2015) opereerden we 95 patiënten voor thoracale maligniteit, waarvan 2 patiënten overleden zijn. In cijfers geeft dit 2,1 % vroegtijdige mortaliteit.

 

Op basis van de gegevens van de 3-jaarsoverleving is ons resultaat conform de resultaten van de grotere centra en het Belgisch gemiddelde. 

Ook op andere kwaliteitsindicatoren in het KCE rapport scoort AZ Klina goed. Zo scoren we voor onze MOC (multidisciplinair overleg over patiënt) 90.8% ten opzichte van een gemiddelde van 72.8 % in België.  De sterke multidisciplinaire samenwerking uit zich ook in de snelle opstart van de therapie na diagnose,
14 dagen tegenover gemiddeld 20 dagen in België.

(Bronvermelding: KCE (Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg)
report 266 –Quality indicators for the management of lung cancer-2016)

Het AZ Klina wil in naam van alle pneumologen, longchirurgen, … blijven werken aan goede kwaliteit van zorg voor alle patiënten. Door precieze diagnose en kwaliteit van behandeling willen we de levensduur van de patiënt verlengen en de kwaliteit van leven verhogen. 

 

Ons ziekenhuis pleit ook voor openbaarheid van kwaliteitsgegevens én voor de rol van de media hierin. We willen wel alert zijn voor interpretatie van cijfers en snelle informatie. Elke patiënt heeft recht op kwalitatieve zorg én op duidelijke en volledige informatie. Wij staan open voor uw vragen en/of opmerkingen: info@klina.be
 

In naam van het voltallig team van artsen en zorgverleners voor patiënten met longkanker.