AZ Klina behaalt de hoogste internationale standaard voor kwaliteitsvolle en veilige zorg

Algemeen ziekenhuis Klina kreeg dit weekend de formele bevestiging voor het behalen van zijn accreditatie door de Joint Commission International (JCI). Dit is een internationale organisatie die evalueert of ziekenhuizen voldoen aan strenge internationale normen op het vlak van kwaliteit en patiëntveiligheid. Vier auditoren lichtten gedurende een week het ziekenhuis door aan de hand van meer dan 350 standaarden met 1200 meetbare elementen. 

 

Patiëntenbetrokkenheid

Deze standaarden worden regelmatig geactualiseerd en verfijnd. AZ Klina is het eerste algemeen ziekenhuis dat zijn eerste accreditatie behaalt aan de hand van de nieuwe zesde editie. Naast uniforme zorgprocessen en procedures  gaat er in deze editie ook veel aandacht naar patiëntenbetrokkenheid. Zo worden o.a. patiënten en hun familie geïnterviewd, zowel tijdens als na hun behandeling in het ziekenhuis. De auditoren hebben de week afgesloten met bijzonder respect en lof over de organisatie. Zij apprecieerden onze openheid en positieve mentaliteit om continu te willen bijleren en verbeteren.

 

Ludo Van Kets, Algemeen Directeur AZ Klina: “Het behalen van dit label is echt de bekroning van het vele werk van het voltallige AZ Klina team. Elke arts, elke medewerker werkt hard om de kwaliteit van zorg continu te verbeteren. Zowat elke dienst in ons ziekenhuis heeft kennisgemaakt met de auditoren en elk team toonde vol trots hoe ze dagdagelijks inzetten op kwalitatieve zorg voor hun patiënt.”

 

Dr. Joost Baert, Hoofdarts AZ Klina: “We zijn trots op dit schitterende resultaat. We realiseren hiermee onze missie in het aanbieden van toegankelijke, aantoonbare kwalitatief hoogstaande zorg voor onze patiënten uit de regio van Noord-Antwerpen en Noorderkempen. Uiteraard gaat dit streven onverminderd verder. Elke patiënt verdient immers elke dag onze “voluit voor zorg”. 

 

Met 581 bedden ontvangt AZ Klina jaarlijks meer dan 20 241 opgenomen patiënten, 37 931 patiënten op daghospitaal, 34 599 spoed patiënten en 256 817 patiënten voor een consultatie. Meer dan
2000 artsen en medewerkers zorgen dat de patiënten dagelijks kunnen rekenen op de beste zorg.