Antibiotica campagne

Antibiotica: Gebruik ze goed en enkel als het moet!

Verkeerd gebruik van antibiotica maakt bacteriën resistent. Ernstige ziektes kunnen dan niet meer goed behandeld worden.
Zorg er mee voor dat onze antibiotica nog werken als we ze echt nodig hebben!

Praat erover met uw arts of apotheker. Als uw arts antibiotica voorschrijft, volg de behandeling dan nauwkeurig.

Enkele vuistregels:

  • Respecteer de dosissen en de tijdstippen.
  • Stop niet vroeger dan voorgeschreven, ook al voelt u zich al beter.
  • Bewaar ze niet en breng de restjes naar uw apotheker.

Gebruikt u antibiotica zoals het moet?
Doe de test op www.gebruikantibioticacorrect.be. (campagne van BABCOC)