Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen is een breed en veelomvattend begrip. AZ Klina wenst verantwoordelijkheid te blijven opnemen voor de effecten die onze activiteiten hebben op mens, milieu en economie. Zo heeft AZ Klina een warmtekrachtkoppeling (WKK), zonnepanelen, warmtepompen, koude-warmte opslag (KWO), … en dit alles gekoppeld aan een gebouwbeheerssysteem. AZ Klina heeft een Mobipunt uitgebouwd in samenwerking met de gemeente Brasschaat, heeft een fietsplan voor haar medewerkers, een switch naar volledig biologisch afbreekbare schoonmaakproducten, …. .

In lijn met onze missie werd er in 2020 gestart met een traject om het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) te behalen. Dit charter werd een eerste keer toegekend op 27 mei 2021.

Elke ondernemer die het Voka Charter Duurzaam Ondernemen onderschrijft, verbindt zich er toe om:

  • duurzaam ondernemen op een proactieve manier te integreren in het bedrijfsbeleid
  • doelstellingen en concrete acties te formuleren passend binnen de SDG’s van de Verenigde Naties
  • te rapporteren over de geboekte resultaten aan de evaluatiecommissie
  • continu te werken aan de conformiteit met de sociale, welzijns- en milieuwetgeving

De Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) van de Verenigde Naties zijn de doelstellingen die de wereld zich stelt richting 2030 om aan duurzame ontwikkeling te werken. De 17 hoofddoelstellingen en 169 subdoelstellingen vormen het belangrijkste internationaal duurzaamheidskader voor de komende jaren.