Werken en kanker, het kan!

30 mei 2017 - 10:00 - 12:30

Werkhervatting is voor veel patiënten met kanker een belangrijke stap om na de ziekte de draad terug op te nemen. In de praktijk verloopt deze werkhervatting echter niet altijd even vlot. Voor zowel patiënten, artsen als werkgevers zijn er heel wat vragen.

Tijdens onze infosessie zetten we samen een stap in de zoektocht naar oplossingen: Sociale dienst, mutualiteit, VDAB en GTB (gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en –begeleiding) loodsen u door het doolhof van vragen en mogelijkheden.

Locatie: Auditorium 1

Tijdstip: 10 - 12.30 u

Inschrijven

Bij: Ann De Buysscher, sociaal werker
Telefoon: 03 650 50 90
 
Bij: Kristien Goris, sociaal werker
Telefoon: 03 298 10 90

Meer info over kanker op www.allesoverkanker.be