Voordrachten Palliatieve Zorg - Interne vorming zorgverleners

22 november 2018 - 18:30 - 19:30
Auditorium 1 en 2 , AZ Klina

De diagnose van ALS zet de dood in perspectief

Dr. Ellen Hermans, neurologe AZ Klina

Accreditering Ethiek en Economie aangevraagd

Studenten gelieve vooraf in te schrijven op palliatief@klina.be                          

(aantal plaatsen voor studenten is beperkt)