Voordracht Palliatieve Zorg - Interne vorming zorgverleners

4 oktober 2018 - 18:30
Zaal Atlas, AZ Klina

Prognostische instrumenten: Dokter, hoe lang heb ik nog? Over het inschatten van prognose (en er naast zitten)

Dr. Gert Huysmans, arts CODA Hospice en Netwerk Palliatieve Zorgen Noorderkempen

Accreditering Ethiek en Economie aangevraagd

Studenten gelieve vooraf in te schrijven op palliatief@klina.be (aantal plaatsen voor studenten is beperkt)