Inzage / afschrift na overlijden

Na het overlijden van een patiënt kunnen de echtgenoot, de wettelijk of feitelijk samenwonende partner of een bloedverwant tot en met de tweede graad (ouders, kinderen, broers en zussen, grootouders en kleinkinderen) onder bepaalde voorwaarden het dossier van de overleden patiënt onrechtstreeks door een aangeduide zorgverstrekker laten inzien.

Deze inzage is enkel mogelijk als:

  • de overleden patiënt zich tijdens het leven niet heeft verzet tegen een dergelijke inzage;
  • het verzoek tot inzage voldoende gemotiveerd en gespecificeerd is: de aangevoerde motieven moeten hierbij belangrijk genoeg zijn om een uitzondering toe te staan op het normaal geldend recht op privacy van de overledene. Het inzagerecht is beperkt tot de gegevens die verband houden met de door de familieleden opgegeven reden.