Patiëntendossier

De artikels 15 en f17quater van de ziekenhuiswet leggen aan het ziekenhuis de verplichting op om voor iedere patiënt een dossier aan te leggen, waarin de nodige verpleegkundige en medische gegevens worden opgenomen om een optimale verzorging en behandeling te kunnen garanderen.

Ook art.9 § 1 van de Wet Patiëntenrechten bepaalt dat een patiënt ten opzichte van de beroepsbeoefenaar recht heeft op een zorgvuldig bijgehouden en veilig bewaard patiëntendossier. Zowel het medisch als verpleegkundig dossier is digitaal.

Het patiëntendossier is strikt vertrouwelijk en derden hebben geen inzage. Uw behandelende ziekenhuisartsen en verpleegkundigen hebben toegang tot uw patiëntendossier. Al deze personen zijn door het beroepsgeheim gebonden.

Art. 8 § 2 t/m § 4 van de Wet Patiëntenrechten geeft u als patiënt het recht op inzage en/of afschrift van uw patiëntendossier. Aan de vraag voor inzage of afschrift wordt normaal binnen 15 dagen na ontvangst gevolg gegeven.

Aanvraagformulier afschrift patiëntendossier