Opname met overnachting

Uw arts zal u meedelen op welke dag en uur u zich in het ziekenhuis kunt aanmelden.
In uw eigen belang en om ervoor te zorgen dat geplande onderzoeken op tijd kunnen plaatsvinden, vragen wij u vriendelijk om zoveel mogelijk de uren te respecteren.

Bij twijfels kunt u het onthaal rechtstreeks bereiken op het nummer
03 650 50 50.

update: 16 09 2021

 • Wat organiseert u vooraf bij een onderzoek, behandeling of ingreep onder narcose of sedatie?

  Voor de anesthesist is het belangrijk uw medische achtergrond te kennen. Vul daarom thuis rustig de preoperatieve vragenlijst voor volwassenen of de preoperatieve vragenlijst voor kinderen in. Zo nodig kunt u uw huisarts nog raadplegen. Deze vragenlijst stuurt u ten minste 3 dagen voor uw opname terug via mail naar preopvragenlijst@klina.be of per post: AZ Klina, Preoperatief Circuit, Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat..

  • Laat uw apotheker uw Persoonlijk medicatieoverzicht invullen.
  • Laat de nodige vooronderzoeken (bloedafname, hartfilm,…) bij uw huisarts of in onze polikliniek vooraf gebeuren. Uw huisarts heeft hiervoor een preoperatieve vragenlijst voor de huisarts ter beschikking.
  • Laat uw behandelende arts het “vertrouwelijk getuigschrift van de arbeidsongeschiktheid” invullen. Dit maakt u over aan uw ziekenfonds. Hierdoor vrijwaart u uw recht op uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid.
  • Als u wordt opgenomen na een (arbeids)ongeval, moet u dit nadrukkelijk melden bij uw ziekenfonds.
  • Breng uw werkgever onmiddellijk op de hoogte.
  • Verwacht u een pensioenuitkering op een dag dat u in het ziekenhuis verblijft, verwittig dan het postkantoor. Zij bezorgen uw uitkering dan in het ziekenhuis.
  • Verwittig tijdig uw arts als u niet aanwezig kunt zijn.
 • Wat brengt u mee?

  • het ingevulde toestemmingsformulier anesthesie en sedatie
  • elektronische identiteitskaart (briefje ziekenfonds, isi+ kaart voor kinderen onder 12 jaar en volwassenen zonder elektronische identiteitskaart)
  • verwijsbrief van uw huisarts of specialist
  • bloedgroepkaart
  • persoonlijk medicatieoverzicht (in te vullen door uw apotheker)
  • verslagen van onderzoeken / RX foto's
  • geneesmiddelen die u thuis neemt
  • telefoonnummer van familie of buren
  • attesten van goedkeuring van de medisch adviseur van het ziekenfonds voor bv. medicatie
  • attest arbeidsongeschiktheid (vraag aan bij uw ziekenfonds)
  • persoonlijke goederen: nachtkledij, handdoeken, washandjes, toiletgerief, kamerjas, pantoffels, lectuur, een knuffel of enig lievelingsspeelgoed als uw kind wordt opgenomen enz. 

   

  Bij een arbeidsongeval

  • Naam en adres werkgever
  • Naam en adres verzekeringsmaatschappij en polisnummer
  • Datum ongeval

   

  Voor uw hospitalisatieverzekering

  •  
  • DKV: verzekeringskaart DKV/medicard
  • ASSURCARD/MEDILINK: Verzekeringskaart: vóór uw opname verwittigt u zelf uw verzekering.  U kunt dit doen via de Assurcard automaat in de inkomhal van het ziekenhuis (rechts onder de ronde trap naar de eerste verdieping). 
  • MEDI-ASSISTANCE: Vóór uw opname verwittigt u zelf uw verzekering. Indien ter beschikking kunt u de bevestigingsbrief meebrengen.
  •  
  • Bij andere verzekeringen doet u zelf aangifte bij uw verzekeraar.

   

  Voor buitenlandse patiënten

  • Indien beschikbaar een formulier van uw verzekeringsmaatschappij
  •  
  • Wij vragen u vóór uw opname altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar die toestemming moet verlenen voor zorg in het buitenland. Uw zorgverzekeraar bezorgt u: ofwel een garantieverklaring of een S2 formulier zodat de facturatie via de Belgische mutualiteit gebeurt.
  •  
 • Wat brengt u beter niet mee?

  • Breng niet te veel geld mee. U kunt zowel aan de kassa van het ziekenhuis (voorschot opname, afhankelijk van uw kamerkeuze) als in de cafetaria met een bankkaart (bankcontact) betalen.
  • Breng geen waardevolle voorwerpen mee! Doet u dit toch, berg ze dan op in uw kluis op de kamer of geef ze bij ons in bewaring tegen ontvangstbewijs.
  • Het ziekenhuis is alleen verantwoordelijk voor verlies of diefstal van goederen die u in bewaring heeft gegeven en waarvoor u een ontvangstbewijs heeft gekregen.
 • Parkeren

   

  Aan de ingang van het ziekenhuis zijn er 4 parkeerplaatsen voor kort parkeren. Deze plaatsen mogen alleen gebruikt worden om passagiers te brengen en/of op te halen. De parkeertijd is maximum 15 minuten.
  Nadien plaatst u uw wagen zo vlug mogelijk op de betaalparking zodat de parkeerplaatsen ook gebruikt kunnen worden door personen die na u komen.
   

  Tarieven

  patiënt, bezoeker, 
  vertegenwoordiger

  Parkeertijd tot 30 min gratis
  Eerste uur € 3
  Elk bijkomend begonnen uur € 1
  Maximumbedrag € 8
  10 beurtenkaart € 12
  Weekabonnement   € 16

   

  Lees hier de volledige infobrochure parking

   

 • Inschrijven

  U neemt een volgnummer voor opname en laat u inschrijven aan de inschrijvingsloketten. Voor een correcte patiëntidentificatie is het belangrijk dat u zich persoonlijk aanmeldt voor de inschrijving.

    

  Wij verwittigen altijd uw huisarts over uw opname, tenzij u daar formele bezwaren tegen hebt.

   

 • Kamerkeuze

  Bij opname wordt u gevraagd het formulier Opnameverklaring en het formulier Betalingsvoorwaarden te ondertekenen.

  U betaalt enkel een supplement op een individuele kamer. Meer informatie over de tarieven van de verschillende kamers vindt u onder de rubriek Overzicht prijzen verblijf.

  U kunt veel problemen vermijden door u vooraf goed te informeren. Bij een geplande opname kunt u vooraf in het ziekenhuis informatie inwinnen over de supplementen die worden aangerekend. Maak bovendien duidelijke afspraken met uw arts als u kiest voor een opname in een eenpersoonskamer. 

  Wegens het beperkt aantal kamers per categorie kan men niet altijd rekening houden met uw voorkeur. De medische behandeling en verpleegkundige verzorging is op alle kamers dezelfde en is niet afhankelijk van eventuele supplementen.

  Elke kamer is uitgerust met een TV, radio, telefoon, gratis internetverbinding, ijskast en kluis. Deze faciliteiten worden gratis aangeboden en worden niet aangerekend.

  Klik hier voor meer info over onze kamersupplementen

 • Rooming-in (logeren bij uw kind)

  Als uw kind op de kinderafdeling (pediatrie) is opgenomen, mag er altijd een volwassene bij uw kind op de kamer overnachten, ongeacht de kamerkeuze. De persoon die
  blijft overnachten moet wel minstens 18 jaar zijn. De rooming-in formule wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds.
  Raadpleeg eventueel uw hospitalisatieverzekering voor mogelijke tussenkomst.
  We voorzien voor de inslapende volwassene:

  • een veldbed met lakens
  • ontbijt (mits supplement kunnen alle maaltijden voorzien worden)
  • douche op de kamer of op de afdeling
  • koffieautomaat op de afdeling
  • gratis wifi via uw persoonlijke laptop, tablet of smartphone

  Op andere afdelingen kan overnachten bij een patiënt enkel in uitzonderlijke gevallen, altijd in overleg met de verpleging/artsen en alleen op een individuele kamer.

 • Onthaalbrochure

  Bij uw inschrijving ontvangt u onze Algemene Onthaalbrochure waar u alle praktische info over uw verblijf kunt terugvinden.

  Lees ze hier alvast digitaal

   

   

 • Ontslag en nazorg

  • Uw arts zal u tijdig laten weten wanneer het medisch verantwoord is dat u het ziekenhuis verlaat. 
  • Vraag een volwassen persoon u te begeleiden bij het ontslag. U ondertekent onder andere daarom een toestemmingsformulier voor anesthesie en sedatie
  • Verlaat u het ziekenhuis vroeger, dan is dit op eigen risico en verantwoordelijkheid. Bij zijn laatste bezoek zal uw arts u alle uitleg geven over uw medische toestand en de eventuele nabehandeling. Blijf niet met vragen zitten, zodat u volledig geïnformeerd naar huis kunt gaan.
  • Volg stipt de raadgevingen van uw behandelende arts en huisarts. Als het nodig is kunnen er tijdens uw verblijf al de nodige initiatieven genomen worden voor bv. thuisverpleging, gezinszorg, dieetvoorlichting enz. Bewaar zorgvuldig alle medische documenten die u tijdens uw opname verzameld hebt. U kunt ze later nog nodig hebben.
  • Als u niemand kunt contacteren om u naar huis te brengen kan de verpleegkundige een ziekenwagen of taxi voor u bestellen, eventueel via uw mutualiteit.

  U krijgt een verslag voor uw huisarts (of wordt elektronisch verzonden) en de nodige instructies voor thuis.

  Hebt u thuis toch problemen? Contacteer:

  • uw huisarts of behandelende arts
  • de afdeling waar u verbleef
  • onze spoedgevallendienst (tel 03 650 50 45)
  • de sociale dienst van uw mutualiteit

  Verloren voorwerpen

  Misschien merkt u bij uw thuiskomst dat u toch iets vergeten bent.

  Voor waardevolle voorwerpen contacteert u de preventiedienst op het nummer 03 650 50 08, elke werkdag tussen 9 en 17 uur. 

  Voor niet waardevolle voorwerpen contacteert u de vrijwilligersafdeling op het nummer 03 650 52 48, elke werkdag tussen 9 en 12 uur.

 • Medische informatie

  Op onze website (per medische discipline) en in het ziekenhuis zijn verschillende informatiebrochures ter beschikking om u te informeren over specifieke aandoeningen of behandelingen. Hieronder vindt u alvast enkele algemene informatie en interessante links.