Conventie ereloon artsen

Wat betekent geconventioneerd zijn?

In België geldt het systeem waarbij tweejaarlijks tarieven worden afgesproken tussen de artsen, mutualiteiten en de overheid.

Elke arts beslist zelf of hij of zij deze overeenkomst aanvaardt.

Er zijn drie situaties mogelijk:

  • Artsen die de conventie aanvaarden noemen we 'geconventioneerd' of 'verbonden'. Zij rekenen de officiële tarieven aan.
  • Artsen die de conventie niet aanvaarden zijn 'niet-geconventioneerd' of 'niet-verbonden' en mogen ereloonsupplementen aanrekenen.
  • Een arts die de conventie gedeeltelijk aanvaardt is op bepaalde momenten wel geconventioneerd en op andere momenten niet. Hij of zij rekent enkel op bepaalde plaatsen of tijdstippen het officiële tarief aan.

Via deze link (website RIZIV) kunt u opzoeken of een arts al dan niet geconventioneerd is. U vindt deze info ook op onze website bij elke arts individueel.

 

Praktisch

U wordt opgenomen

De factuur voor een opname wordt opgemaakt op basis van de tarieven die gelden voor een volledig verbonden arts.

Als u op uw verzoek op een individuele kamer verblijft, kan vanaf 1 januari 2018 een supplement op de honoraria van de artsen aangerekend worden tot maximum 200%. Klik hier voor meer toelichting over het supplement. 

Als u op een twee- of meerpersoonskamer verblijft, worden er geen honorariumsupplementen aangerekend.

Alle prestaties zijn per specialiteit en per zorgverlener terug te vinden op uw factuur. In de kolom '6' (code toetreding) wordt aangegeven of de zorgverlener volledig (C), gedeeltelijk (PC) of niet- geconventioneerd (NC) is.

Uw kamerkeuze wordt vermeld in de kolom '7' (code kamer). P staat voor individuele kamer, M staat voor twee- of meerpersoonskamer.

Aan patiënten, opgenomen op de dienst spoedgevallen of op de dienst intensieve zorgen, mogen geen honorariumsupplementen worden aangerekend.

 

versie 03 03 2022