Reumatologie

Reumatologie staat in voor de diagnostiek, behandeling en de zorg van patiënten met niet-traumatische aandoeningen van het bewegingsstelsel.

Contact

 • icoon Patiënteninformatie

  • Reumatologie staat in voor de diagnostiek, behandeling en de zorg van patiënten met niet-traumatische aandoeningen van het bewegingsstelsel. Hierbij heeft de Reumatoloog in de eerste plaats expertise inzake chronische inflammatoire gewrichtsaandoeningen zoals reumatoide artritis, de spondylartritiden en de systeemziekten. Daarnaast gaat onze aandacht ook naar artrose en metabole botziekten inclusief osteoporose.
  • In de diagnostische oppuntstelling wordt er na een uitgebreid klinisch onderzoek, meestal ook  overgegaan tot opsporing van specifieke reumatologische merkers via een bloedafname en probeert men via beeldvormingstechnieken ook zicht te krijgen op de gewrichts-en botstructuren.
  • Bij vermoeden van systeemaandoeningen wordt bijkomend advies van de Internist, Neuroloog, Dermatoloog of Opthalmoloog ingewonnen.
  • Naast expertise in de klassieke behandelingen, hebben Reumatologen bijzondere competenties in het gebruik van gerichte biologische therapieën: via ambulante zorg, of voor intraveneuze therapieën via daghospitalisatie. Indien nodig wordt voor de behandeling bovendien beroep gedaan op de Dienst Fysische Geneeskunde en Revalidatie, de Pijnkliniek of de Dienst Orthopedische Chirurgie.

   

   

  december 2015, dr. Elli Kruithof