Reproductieve Geneeskunde/Fertiliteit

Er zullen tijdelijk geen vruchtbaarheidsbehandelingen meer worden uitgevoerd in ons ziekenhuis.

Na een interne doorlichting voeren we eerst enkele structurele aanpassingen door aan het programma.

Het gaat hierbij om medische ingrepen (IVF en IUI), de opstart van medicatie en voorbereidende onderzoeken.

Ondertussen kan uw traject gewoon doorlopen in het UZA, dienst Reproductieve geneeskunde/Fertiliteit.

U mag als u dit wenst zelf uw medisch dossier in Klina afhalen in overleg met de dienst Fertiliteit (03 650 50 83). U mag ook de toestemming geven via fertiliteit@klina.be om uw dossier door te faxen naar het UZA. Vermeld hierbij zeker uw volledige naam en geboortedatum. Zodra de activiteiten in AZ Klina hernemen, verneemt u hierover alles op onze website.

Wenst u hierover informatie, dan staat AZ Klina u graag te woord: 03 650 50 10.

Voor een afspraak in het UZA kan u terecht op het nummer: 03 821 36 84.

Website: www.uza.be/fertiliteit

Contact

 • icoon Patiënteninformatie

  Alle vruchtbaarheidsbehandelingen zijn op één principe gebaseerd: breng zaadcellen en eicellen op het goede ogenblik zo dicht mogelijk bij elkaar. Er wordt geen zwangerschap beloofd, wel een redelijke medische inspanning om een zwangerschap te bekomen.
  Er zijn aan zwangerschappen, die ontstaan zijn na kunstmatige inseminatie, of met in vitro fertilisatie geen grotere risico’s verbonden dan aan een spontaan opgetreden zwangerschap.

   

  Vanuit alle zwangerschappen wordt een reeks kinderen geboren met erfelijke, lichamelijke, geestelijke afwijkingen. Hetzelfde percentage geldt voor zwangerschappen na kunstmatige inseminatie met gecapaciteerd sperma.

   

  Het zwangerschapsverloop en ook het aantal miskramen blijven onveranderd.

   

  De kans op tweelingen/ meerlingen stijgt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het meerlingrisico is uitsluitend afhankelijk van het aantal eicellen welke worden opgewekt, of het aantal embryo’s die bij IVF worden teruggeplaatst. Het is een blijvende zorg en uitdaging voor de artsen om meerlingen zoveel mogelijk te voorkomen.  Meerlingzwangerschappen zijn risicozwangerschappen. Meer aangeboren afwijkingen, meer vroeggeboortes, grote financiële implicaties. Het opvoeden van een tweeling is ook een taak welke niet onderschat mag worden!

   

  Wij waarderen het als u ons de hoogte brengt van uw ervaringen, opmerkingen en van eventuele tekortkomingen. Wij zijn er ons van bewust dat iedereen andere verwachtingen koestert, wij trachten ons in de mate van het mogelijke open te stellen voor zaken die voor u belangrijk zijn en waar wij geen of minder aandacht aan besteden.