Ouderparticipatie

Wat vertelt u uw kind?

Als u uw kind vertelt wat er gaat gebeuren en waarom, kan hij of zij dit makkelijker verwerken. Omdat een ziekenhuisopname dikwijls onverwacht is, is een goede begeleiding op het moment van de opname zelf, heel belangrijjk.

 

Een jong kind is vaak tevreden met een beknopte, eenvoudige uitleg, een ouder kind wil wellicht meer weten. Ons team, waaronder verpleegsters, een psycho-sociale medewerkster en een spelbegeleidster, staan jullie hier graag in bij.

Afhankelijk van de leeftijd van uw kind kunt u vertellen:

  • waarom het in het ziekenhuis wordt opgenomen
  • wanneer u bij uw kind zult zjin
  • wie er allemaal voor uw kind mee zal zorgen (dokters, verpleegkundigen, speljuf, ...)
  • wat er allemaal gebeurt op de afdeling (temperatuur opnemen, medicatie geven, doktersronde, ...)
  • dat uw kind naar huis mag als het voldoende genezen is

Voeding en verzorging

Omdat u als ouder uw kind het best kent en uw kind zich het veiligst voelt bij u, mag u zoveel mogelijk zelf instaan voor de verzorging van uw kind: wassen, temperatuur opnemen, luier verversen, eten geven, ...

U moet dit natuurlijk niet doen. Wij doen dit uiteraard heel graag voor u. Het is ook belangrijk dat u ons spontaan informatie geeft over wat u opmerkte bij uw kind, zoals frequentie stoelgang, urine, hoe gegeten ...

 

Specifieke taken zoals infuusnazicht en medicatietoediening gebeuren altijd door een verpleegkundige. We proberen ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundige uw kindje verzorgt. Bij vragen kunt u zich best tot deze verpleegkundige richten.

 

Aan het raam van de speelzaal zijn 3 zeppelins geschilderd. In één van die zeppelins zult u de naam van uw kind zien staan met nog andere namen van kindjes.
Onderaan de zeppelin staat de naam van de verpleegster die verantwoordelijk is voor de zorg van uw kind.

 

Onderzoeken en operaties

U mag uw kind naar en tijdens de onderzoeken begeleiden. Bloednames en verpleegkundige handelingen worden zoveel als mogelijk uitgevoerd in de onderzoekskamer. Zo blijft de patiëntenkamer een veilig plekje voor uw kind.

Bij operaties mag één ouder meegaan tot in de operatiezaal en aanwezig blijven tot bij het in slaap doen. Dan wordt u verzocht de operatiekamer te verlaten.

Na de operatie mag u in de ontwaakruimte uw kindje verder begeleiden.