Palliatieve eenheid De Lotus campus De Mick (De Mick - palliatieve eenheid)

Palliatieve eenheid De Lotus is een afdeling binnen campus De Mick, waar ongeneeslijk zieke patiënten in de laatste fase van hun leven met de beste zorgen omringd worden. De inrichting en organisatie van de afdeling is volledig gericht op het bieden van maximale levenskwaliteit in deze levensfase. 

 

De Lotus - campus De Mick

Papestraat 30 - 2930 Brasschaat 

 

 

Contact

 • icoon Team

  Artsen Palliatieve zorg:

  Adjunct - Hoofdverpleegkundige:

  Ingrid Clemens

  Multidisciplinair zorgteam:

  • Verpleegkundigen
  • Paramedici
  • Diëtisten
  • Psycholoog

   

   

 • icoon Patiënteninformatie

  In de eerste plaats zorgen wij voor optimale pijn- en symptoomcontrole. Ongemakken worden voorkomen of tot het minimum herleid via verschillende middelen en technieken. Denk hierbij aan medicatie en prima zorg, maar zeker ook aan een gans scala van aanvullende therapieën zoals aromatherapie, massages, mobilisaties, ontspannende baden, … 
  Daarnaast wordt ruim plaats en tijd gemaakt voor grondige informatie, voor een gesprek, voor opvang van mensen in crisis, om te luisteren en te troosten, om te waken bij een stervende en ja, … ook om feest te vieren. 
   
 • icoon Aanvraagformulier