Palliatieve Zorg

Wat is Palliatieve zorg?

De meest gebruikte en recentste definitie van palliatieve zorg van de Wereldgezondheidsorganisatie luidt als volgt (2002):

Palliatieve zorg bevordert de levenskwaliteit van patiënten met een levensbedreigende ziekte en van hun familie door het vermijden en het bestrijden van lijden. Dit gebeurt door het vroegtijdig herkennen en behandelen van pijn en andere fysieke problemen, alsook van de psychosociale en spirituele noden.

 

Palliatieve zorg:

  • bestrijdt pijn en andere hinderlijke symptomen
  • legt de nadruk op leven en beschouwt sterven als een normaal proces
  • heeft niet de bedoeling de dood te bespoedigen of uit te stellen
  • integreert de psychologische en spirituele aspecten van patiëntenzorg
  • voorziet in ondersteuning om patiënten tot het einde toe zo actief mogelijk te laten leven
  • ondersteunt de familie in het omgaan met de ziekte van de patiënt en in hun rouwverwerking
  • werkt in team om aan de noden van de patiënt en zijn familie te beantwoorden; begeleidt ook bij de rouwzorg indien noodzakelijk
  • streeft naar een betere levenskwaliteit en tracht het ziekteverloop gunstig te beïnvloeden
  • is al vroeg in het ziekteproces van toepassing en wordt dan ook supportieve zorg genoemd, in samenwerking met andere behandelingen die een levensverlenging nastreven, zoals chemotherapie en radiotherapie; ze omvast ook de onderzoeken die nodig zijn om hinderlijke klinische verwikkelingen beter in te schatten en op te vangen.

 

Het Palliatief Support Team van AZ Klina bestaat uit een arts, een verpleegkundige en een psycholoog. U kunt ons bereiken via het nummer 03 650 50 57.

Klik hier om onze algemene infobrochure te bekijken.

 

auteur: dr. Christine Langenaeken

gewijzigd 1 augustus 2014