Slipped capital femoral epiphysis (SCFE)

Slipped capital femoral epiphysis (SCFE) is de Engelse term die gebruikt wordt voor een fractuur met afschuiven van de groeischijf ter hoogte van de heupkop bij jongeren. Deze aandoening komt typisch voor bij obese adolescenten tussen 11 en 15 jaar. Het afschuiven de heupkop is frequenter bij jongens dan bij meisjes en komt in 40 percent van de gevallen bilateraal voor binnen het jaar na de initiële presentatie. De symptomen ontstaan meestal progressief met pijn ter hoogte van de dij of knie, verstijving van de heup en een mankend gangpatroon. Bij het optreden van kniepijn bij jongeren met overgewicht in deze leeftijd moet in eerste instantie aan een heupprobleem gedacht worden.

De groeischijf van de heupkop kan afschuiven bij adolescenten tijdens de groeispurt door een toename van de kracht of een afname van de wrijvingsweerstand. Men neemt aan dat een combinatie van mechanische factoren (overgewicht, trauma) en hormonale factoren (intrinsieke verzwakking van de groeischijf) een rol spelen. Bij het afschuiven kan de bloedsvoorziening van de heupkop in het gedrang komen met avasculaire necrose tot gevolg.

De diagnose wordt gesteld aan de hand van een lichamelijk onderzoek en verschillende röntgenfoto’s van de heupen. Meestal is een dringende chirurgische behandeling aangewezen om te voorkomen dat de heupkop verder afschuift en de bloedsvoorziening verder in het gedrang komt. De operatie bestaat uit het plaatsen van een of twee schroeven in de heupkop. De heupkop wordt gefixeerd zonder poging tot reductie omdat hierdoor het risico op beschadiging van de bloedsvoorziening en afsterven van de heupkop sterk toeneemt. Gezien de aandoening zeer vaak bilateraal voorkomt, wordt aangeraden ook de tweede heup preventief te behandelen.