Slijmbeursontsteking

Wat is een slijmbeursontsteking (BURSITIS OLECRANI)?

De slijmbeurs van de elleboog bevindt zich net op de tip van de elleboog (het olecranon). Door een trauma, door een infectie of door herhaaldelijke irritatie kan deze slijmbeurs ontsteken.

Diagnose

De diagnose wordt gesteld door het klinisch onderzoek. De slijmbeursontsteking zorgt voor een rode, gezwollen en pijnlijke elleboog. Bij een infectie kunnen ook algemene symptomen optreden zoals koorts. Een röntgenfoto laat toe uit te sluiten of er een kleine botaanwas opde tip van de elleboog zit die de slijmbeurs kan irriteren.

Behandeling

In eerste instantie wordt eventueel een punctie gedaan. Indien het vocht troebel is (infectie) wordt het staal opgestuurd voor onderzoek en wordt gestart met antibiotica. Bij een ontsteking zondermeer wordt na de punctie een compressief verband aangelegd. Ook kan een kuur gestart worden met ontstekingsremmers. Indien de zwelling niet wegblijft lijkt een operatie aangewezen. Vaak wordt er gewacht tot de zwelling afgenomen is zodat de operatie gemakkelijker verloopt en de kans op het terugkeren van de slijmbeurs aanzienlijk kleiner is.

Bij een operatie wordt de slijmbeurs verwijderd. Indien aanwezig wordt ook de botaanwas op de tip van de elleboog verwijderd.

Na de ingreep

Na de ingreep wordt de elleboog, afhankelijk van de grootte van de te verwijderen slijmbeurs, gedurende een tiental dagen in een een stevig drukkend verband of bovenarmgips geïmmobiliseerd. Door de immobilisatie trachten we te voorkomen dat een bloeding opnieuw een afgekapselde zwelling vormt.