Musculus piriformis syndroom

De musculus piriformis of peervormige spier is een spier in de bilstreek die vertrekt binnenin het bekken en aanhecht aan de achterkant van het heupgewricht. Zij maakt deel uit van de spieren van de heup die het been naar buiten draaien. Bij balletdansers is de exorotatie van de musculus piriformis van belang, waardoor de uitgedraaide balletposities kunnen worden aangenomen. In sommige gevallen wordt de spier doorkruist door vezels van de nervus ischiadicus. De spier kan ook vervlochten zitten met andere heupspieren. Ook kan zij op verschillende plaatsen vastzitten aan het heiligbeen of aan het kapsel van het heupgewricht.
Het piriformissyndroom ontstaat als de musculus piriformis de nervus ischiadius irriteert, die vlak langs, of zelfs door de spier loopt. Het syndroom komt vaak voor bij balletdansers, die deze spier continu gebruiken bij het uitdraaien van hun heupen. Vooral een asymmetrische uitdraai is een risicofactor. Het syndroom zorgt voor pijn in de bil met uitstraling naar het been (ischias). Ook kunnen tintelingen of een doof gevoel voorkomen in het gebied van de nervus ischiadicus. De pijn wordt meestal erger door zitten, traplopen, stretchen en kniebuigingen. Het syndroom wordt meestal gediagnosticeerd op basis van de symptomen en lichamelijk onderzoek. Soms wordt beeldvormend onderzoek voorgesteld om andere oorzaken van de klachten uit te sluiten. De behandeling van het piriformissyndroom bestaat uit stretchen en diepe massages en bij dansers minder uitdraaien. Als dit niet helpt kan een injectie met corticosteroïden overwogen worden. Als laatste redmiddel wordt soms geopereerd.