Morton Neurinoom

Wat is een Morton neurinoom?

Een Morton neurinoom is een verdikking van het weefsel om de gevoelszenuw van de teen. De zenuw loopt onder de band die de middenvoetsbeentjes in de voorvoet verbindt. De naam Morton neurinoom komt van de orthopedisch chirurg, die deze afwijking in 1876 beschreef.Een Morton neurinoom komt vaak voor tussen de derde en vierde teen. Bij vrouwen komt het Morton neurinoom acht tot tien maal vaker voor dan bij mannen en meestal slechts aan 1 voet.

Oorzaken

Waarom deze verdikking precies ontstaat is onbekend, maar gedacht wordt aan steeds terugkerende kleine beschadigingen aan de zenuw. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de zenuw even klem komt te zitten tussen de kopjes van de middenvoetsbeentjes die wat teveel bewegen ten opzichte van elkaar. Ook een doorgezakte voorvoet kan druk op de zenuwtjes veroorzaken.

Klachten

Er is geen sprake van een echte tumor. Om die reden ontstaan er meestal geen uitwendige verschijnselen, zoals een bult. 

De belangrijkste klacht is pijn thv de bal van de voet , het gebied tussen de boog van uw voet en de tenen, en dan meestal bij de kopjes van het derde en vierde middenvoetsbeentje. De pijn wordt vaak beschreven als brandend, stekend, krampend, of elektrische prikkeling in de tenen. De pijn neemt toe bij belasten en vermindert als de schoen wordt uitgedaan en bij massage van de voet.

Schoenen met hoge hakken kunnen de klachten verergeren.Smalle, te nauwe schoenen zorgen ook vaak voor verergering: de druk op de botjes van de tenen neemt toe waardoor de zenuw meer klem komt te zitten.In de nachtelijke uren komt pijn eigenlijk niet voor. Patiënten hebben het gevoel dat er ‘”iets zit”’ of “iets verschiet” thv de voorvoet. Vaak is er ook een doof gevoel in de twee tenen die grenzen aan het Mortons neurinoom. 

Behandeling van een Morton neurinoom

Niet operatief:

De behandeling van een Morton-neuroom is in eerste instantie relatief eenvoudig. Een operatie is niet direct noodzakelijk. Bij een groot deel van de patiënten zullen de klachten zonder operatie voldoende kunnen verminderen en de eerste behandeling is daarom bijna altijd niet-operatief. 

Door het dragen van ruime, comfortabele schoenen kan de prik¬keling van de zenuw verminderen waardoor de klachten afnemen en herstel mogelijk is. Bij een doorgezakte voorvoet kan een steunzool de middenvoetsbeentjes omhoog brengen en meer ruimte geven tussen de kopjes. Daarnaast kan een injectie met een ontstekingsremmer (corticosteroïd) en pijnstiller de prikkeling in de zenuw verminderen. In meer dan 80 procent van de gevallen zorgt een gecombineerde aanpak voor verlichting.

Operatief:

Als een niet-operatieve behandeling niet voldoende helpt, kan de orthopedisch chirurg u adviseren over de mogelijkheden van een operatie. Daarbij wordt een deel van de zenuw verwijderd. Na de ingreep is altijd een korte herstelperiode nodig.

Hoe verloopt een operatie voor een Mortons neurinoom?

Er wordt een incisie gemaakt aan de bovenzijde van de voet tussen 2 tenen in op de plaats van het Morton neurinoom.De bandjes die de kopjes van de middenvoets-beentjes met elkaar verbinden worden doorgesneden om de zenuw meer ruimte te geven. Dit heeft geen consequenties voor de stabiliteit van de voet. Het Morton neurinoom wordt verwijderd samen met een stuk van de zenuw­takjes, dit om te voorkomen dat de verdikking terugkomt. Dan wordt de huid weer gesloten met hechtingen. Er wordt een drukverband aangelegd dat 48u moet blijven zitten. Het verwijder­de stukje zenuw wordt altijd voor onderzoek opgestuurd.

Over het algemeen is 80 tot 95% van de patiënten volledig klachtenvrij en tevreden na de operatieve behandeling. De niet-operatieve behandeling heeft minder goede resultaten, maar heeft als eerste behandeling toch de voorkeur.

Voorbereiding op een operatie voor een Mortons neurinoom

Voor de operatie, zullen zo nodig een aantal vooronderzoeken en voorbereidingen plaatsvinden:

 • De operatiedag wordt ingepland. Een operatie voor Mortons neurinoom  vindt plaats onder dagbehandeling, wat betekent dat u weer naar huis kunt op de dag dat u behandeld bent

 • Als voorbereiding op de operatie zal minimaal een vragenlijst moeten ingevuld worden. Eventueel zullen er nog enkele onderzoeken moeten gebeuren (bloedonderzoek, electrocardiogram, …). De aanvraagformulieren en meer informatie over deze onderzoeken vindt u in uw blauwe pre-opnamemap. Indien gewenst kunt u ook een anesthesist raadplegen die bepaalt of u de operatie kunt ondergaan en geeft u uitleg over de verschillende vormen van verdoving en pijnbestrijding zowel tijdens als na de operatie. Meer informatie over anesthesie leest u hier.

 • U haalt op tijd krukken in huis, die u op de dag van de operatie meeneemt naar het ziekenhuis. Dit kunt u onder andere regelen via uw ziekenfonds of een thuiszorgwinkel

 • Wanneer u geopereerd wordt, is het belangrijk dat uw voeten goed schoon zijn. Nagels dienen kortgeknipt te zijn en eventuele nagellak dient verwijderd te zijn. Dit kunt u nog thuis doen. Hierbij moet u wel oppassen dat er geen wondjes ontstaan, aangezien deze de kans op een infectie na de operatie vergroten zodat de operatie zelfs mogelijk moet worden uitgesteld.

 • Roken vertraagt de wondgenezing. Om complicaties te voorkomen, raden wij u sterk aan om tenminste 2 weken voor de operatie en tenminste 3 weken na de operatie te stoppen met roken.

 • Op de dag van opname voor de operatie draagt u gemakkelijk zittende kleding en schoeisel. Persoonlijke spullen zoals geneesmiddelen, kleding en toiletartikelen neemt u mee, evenals uw krukken. Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis.

 • Tijdens de operatie moet u nuchter zijn. Tenzij de operatie onder locale anesthesie gebeurd.

Hoe verloopt de operatiedag?

De operatiedag verloopt als volgt:

 • U verschijnt op de afgesproken tijd in de kliniek. U dient tenminste twee uur voor de aangegeven operatietijd aanwezig te zijn.

 • Na de voorbereiding door de chirurg zelf of de anesthesist vindt de operatie plaats in de operatiekamer.

 • Na de operatie komt u rustig bij van de verdoving in de ontwaakruimte.

 • Uw orthopedisch chirurg komt nadien uitleggen hoe de operatie is verlopen en waar u op moet letten na de ingreep 

Op het moment dat u voldoende hersteld bent na de operatie en de orthopedisch chirurg en anesthesist akkoord zijn met uw ontslag, mag u dezelfde dag terug naar huis. Na de operatie kan u niet zelf naar huis rijden en de eerste 24 uur is thuis toezicht door uw begeleider aangewezen.

Hoe verloopt het herstel?

Het herstel van een operatie voor Mortons neurinoom duurt tenminste 2 weken en verloopt in grote lijnen als volgt:

U mag na de operatie dezelfde dag naar huis.

 • De eerste 2 dagen rust u zoveel mogelijk met de voet in hoogstand. Het verband moet  48u dicht blijven.

 • De eerste 2 weken is relatieve rust nodig om de wond te laten genezen, maar de voet mag wel belast worden. 

 • De geopereerde voet kan nog enkele weken wat dik blijven, dit is een normaal verschijnsel.

 • Het gevoel in de 2 tenen die grenzen aan het Morton neurinoom kunnen tijdelijk of blijvend verminderd of verdwenen zijn, omdat er zenuwtakjes zijn weggehaald.

 • Na 2 weken worden de hechtingen verwijderd en wordt de uitslag van het onderzoek van het verwijderde weefsel besproken. 

Mogelijke complicaties

Bij iedere ingreep kunnen complicaties ontstaan. Zo ook bij een operatie van de voet. Over complicaties die te maken kunnen hebben met de anesthesie, leest u hier meer.
Overleg bij onderstaande complicaties na een voetoperatie met uw specialist voor eventuele behandeling:

 • Infecties 
  Er kan een infectie ontstaan. Bij een infectie krijgt u pijn en roodheid van de wond en temperatuur verhoging. De kans hierop is echter erg klein.

 • Trombose en longembolie
  Omdat u tijdens en vlak na de operatie minder rondloopt, kan er trombose ontstaan. Bij trombose ontstaan er bloedstolsels in de bloedvaten. Als bloedstolsels een bloedvat afsluiten, ontstaat een embolie. Het weefsel dat door dit bloedvat wordt voorzien van zuurstof, krijgt dan te weinig bloed. Hierdoor kan schade aan dat weefsel ontstaan. In een drukverband is de kans hierop veel kleiner dan met een gips

 • Nabloeding en zwelling
  Er kan een nabloeding en zwelling optreden. Daarom is het belangrijk de eerste twee weken  uw voet goed hoog te houden en zoveel mogelijk te rusten. Zwelling van de voet, kan zeker drie tot zes maanden aanhouden. Dit is normaal en verdwijnt spontaan.

 • 1 com­plicatie die zeldzaam voorkomt en specifiek is voor een Morton neurinoom: er kan opnieuw een Morton neurinoom ontstaan als littekentje aan het uiteinde van de verwijderde gevoelszenuw.

Veelgestelde vragen

 • Heb ik thuis hulp nodig na de operatie? 
  De eerste 2 weken na de operatie bent u niet zo mobiel als anders. Het is dan prettig als familie of vrienden een handje kunnen helpen. De eerste nacht na de operatie is het aangewezen dat u niet alleen thuis bent.

 • Wanneer mag ik weer werken, sporten en deelnemen aan het verkeer? 
  U mag weer autorijden en fietsen na enkele dagen.

 • De termijn waarop werk kan worden hervat na de operatie, hangt uiteraard af van het soort werk dat u doet. Een kantoorbaan kan meestal na een tot 2 weken na een de operatie worden hervat. Zwaarder werk kan meestal na 2-4  weken worden hervat. De meeste sportactiviteiten mogen voorzichtig worden hervat na 2 weken.

 • Wanneer moet ik contact opnemen met het ziekenhuis? Bij vragen kunt u altijd contact met ons opnemen, tijdens kantoortijden kunt u ons bereiken op het secretariaat orthopedie op het telefoonnummer 03 650 50 55. Bij zeer acute problemen zoals hoge koorts, lekkende wonde of een warme en pijnlijke kuit, kunt u zich ook steeds wenden tot uw huisarts of de dienst spoedgevallen van het ziekenhuis.

 • Moet ik na de operatie starten met kinesitherapie?
  Als u moet starten met kinesitherapie, dan zal uw orthopedisch chirurg dat met u bespreken.

 • Mag ik mijn voet na de operatie direct volledig belasten?
  De eerste 2 dagen rust u zoveel mogelijk met de voet in hoogstand. U mag dan wel kortdurend steunen en stappen. Hierna  mag u meer beginnen te stappen, eventueel met behulp van de krukken.

 • Waarom moet ik nuchter blijven voor de ingreep? 
  Als de operatie gebeurt onder verdoving moet de maag leeg moet zijn voor de operatie, dit om te voorkomen dat maaginhoud in de longen kan komen.

 • Hoe lang duurt de operatie? 
  De operatie zelf duurt ongeveer een 20-30 minuten. De opname in het ziekenhuis is meestal enkele uren.

U kunt zich thuis voorbereiden op de operatie door de u geleverde informatie goed door te nemen. Bij eventuele vragen kunt u best een afspraak maken met uw orthopedisch chirurg die de operatieve procedure, de revalidatie, de risico’s en het verwachte resultaat van de ingreep met u zal bespreken.