Gepersonaliseerde patiëntenzorg voor knieprothesen op maat

Naar aanleiding van aanhoudende pijn in één van uw knieën met toenemende klachten bij activiteiten van het dagelijks leven, werd een radiografie van de knie verricht. Hierbij werd vastgesteld dat uw knie versleten is of met andere woorden een ernstige artrose vertoond Lees meer. Samen met uw orthopedisch chirurg werd beslist dat u in aanmerking komt voor een gewrichtsvervangende operatie, waarbij een kunstknie zal geplaatst worden. Het plaatsen van een knieprothese geldt als een van de meest succesvolle operaties. Lees meer

Unieke anatomie

U bent echter uniek en de anatomie van uw knie is dat ook. Om een nog succesvollere behandeling mogelijk te maken, kan een nieuwe techniek gebruikt worden met gepersonaliseerde patiëntenzorg door het plaatsen een knieprothese op maat (PSI: Patient Specifiek Instrumenarium of Signature™: op maat gemaakte uitlijn-instrumenten door de firma Biomet°).MRI (magnetic resonance imaging) of CT (computerized tomography) technologie wordt gebruikt om op maat gemaakte uitlijninstrumenten en boorgeleiders te vervaardigen voor het plaatsen van uw knieprothese in de meest ideale positie. Een vlottere revalidatie en een sneller en beter eindresultaat worden verhoopt na een nauwkeuriger plaatsing van uw knieprothese.Hieronder vindt u bijkomende informatie over de voordelen van deze PSI techniek en hoe u baat kunt hebben bij deze speciale uitlijninstrumenten. Er moet echter benadrukt worden dat ongeacht de techniek die gebruikt wordt, uw chirurg tijdens de operatie altijd het implantaat zal gebruiken dat naar zijn of haar mening het beste is voor u.

Hoe werkt de PSI techniek?

Bij het plannen van uw knieprothese, krijgt u een afspraak op de dienst medische beeldvorming voor het maken van de MRI scan (of CT-scan). Hoewel u aan de knie geopereerd zal worden, zal er naast de scan van de knie ook een scan van de heup en de enkel gemaakt worden. Dat is nodig om de juiste positie van uw been te kunnen bepalen. Door de slijtage van het kraakbeen en vergroeiingen van het bot kan de asrichting van de het been veranderen. Het is steeds de bedoeling om tijdens het plaatsen van de knieprothese die as te corrigeren zodat u na de operatie terug een mooi recht been hebt. Als de artrose geleid heeft tot ernstige vervormingen van het been, als er in het verleden een fractuur van het boven- of onderbeen geweest is of bij aanwezigheid van implantaten ter hoogte van het boven- of onderbeen, kan dit met de conventionele techniek soms zeer moeilijk zijn.

Met de hulp van een speciaal ontwikkeld computerprogramma zal, aan de hand van de scans, een driedimensionaal model van uw been gemaakt worden. Met dit computermodel wordt berekend hoe de boorgeleiders er juist moeten uitzien om uw knieprothese in de meest ideale positie te plaatsen waarbij de gewrichtsas zo goed mogelijk hersteld wordt en de juiste maat en positie van de knieprothese bepaald wordt. Voor men start met de productie van de boorgeleiders zal de orthopedisch chirurg de berekeningen controleren en eventueel aanpassen.

Tijdens de ingreep wordt aan de hand van de boorgeleiders het onder- en bovenbeen dusdanig voorbereid dat een correcte en snelle positionering van de prothese mogelijk is, zonder dat daarbij de mergholte van het onder- en bovenbeen wordt geopend.

 

De voordelen van het gebruik van Patient Specifiek Instrumenarium

  • Patient Specifiek Instrumenarium maakt een zeer nauwkeurige plaatsing van uw prothese mogelijk.

  • Door het reduceren van het aantal stappen tijdens de operatie kan de operatietijd verkort worden waardoor de kans op complicaties vermindert.

  • Bij Patient Specifiek Instrumenarium wordt de mergholte niet geopend waardoor de kans op bloedingen, longembolie en infecties daalt.

Een mogelijk nadeel van deze techniek is dat er meer tijd gaat tussen het besluit voor een operatie en de ingreep. U dient rekening te houden met een productietijd van ongeveer 6 weken tussen het maken van de scans, het produceren van de boorgeleiders en de eigenlijke operatie.

 

 

Alleen uw orthopedisch chirurg kan bepalen welke behandeling de juiste voor u is. De individuele resultaten van prothesechirurgie kunnen variëren. De levensduur van een implantaat hang af van uw gewicht, leeftijd, hoe actief u bent en van andere factoren. Gewrichtsvervangende chirurgie brengt mogelijke risico’s met zich mee zoals loskomen, slijtage, breuk of infectie, die bijkomende chirurgie kunnen vereisen. Neem voor meer informatie over risico’s, waarschuwingen en mogelijke schadelijke gevolgen contact op met uw orthopedisch chirurg. Als u vragen heeft over uw specifieke situatie of behandelmogelijkheden, stel deze dan altijd aan uw behandelend chirurg.